Lisatud: 27. november 2015

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

27Nov2015 218 noortalunikku saavad 8,68 miljonit eurot toetust

PRIA määras 218 põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale kokku 8 683 279 eurot toetusi, mis jõuab alates tänasest toetuse saajateni.

Tegemist on Maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 meetmega 1.2, mille viimane taotlusvoor toimus augustikuus. Maaeluministeeriumi ettepanekul muudeti MAKi eelarvet selliselt, et veel kasutamata vahendite arvel sai võimalikuks suunata 8,7 mln eurot alustavate põllumajandusettevõtjate toetamiseks.

Kokku oli menetluses 377 taotlust, toetus jäi määramata neist 159-le. 14 juhul oli taotlus mitteabikõlblik ning 145 taotluse rahuldamiseks ei piisanud eelarvet. Rahastusotsuse said hindamiskriteeriumide alusel moodustuvas paremusjärjestuses suurema punktide arvu kogunud taotlused.

Toetuse maksimaalne suurus on 40 000 eurot, millest väiksem summa määrati vaid 11 korral. Kõige rohkem on toetuse sajate hulgas põllukultuuride ja heintaimede kasvatajaid  - üle 70.  Loomakasvatus on peamiseks tegevusharuks 53, piimatootmine 10 toetusesaajal. Ligi 40 noortalunikku kasvatab puu- ja köögivilju ning marju, seeni ja ravimtaimi. Populaarne on ka mesindus.

Toetust soovitakse kasutada mitmesuguste põllumajandusmasinate ja –seadmete ning laudatehnika soetamiseks, erinevate tootmishoonete ja rajatiste ehitamiseks ja renoveerimiseks, istikute ja taimede, loomade ja mesindusega seonduva soetamiseks jm investeeringuteks, aga ka käibekuludeks, näiteks väetiste, seemne, sööda, kütuse ost.

Toetuse maksekorraldused on PRIAl praeguseks juba tehtud. Noortalunikel tuleb aga järgida toetuse saamisega seotud nõudeid ka edaspidi. Äriplaanis nimetatud tegevused peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul. Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul pärast toetuse väljamaksmist. Omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisest saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi peab taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja äriplaanis kajastatud järgnevatel aastatel olema suurem kui 2400 eurot.

Lõppeva MAKi perioodil on toetatud kokku ligi 850 noortaluniku tegevuse alustamist. Maaelu arengu toetamine jätkub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames ning järgmisel aastal rakendub taas ka põllumajandustootmisega alustavate noorte toetusmeede.

Lisa:

Määratud toetused maakondade lõikes

Projekti rakenduskoha maakond

Toetuse saajate arv

Määratud toetuse summa

HARJUMAA

15

593 913

HARJUMAA,JÕGEVAMAA

1

40 000

HIIUMAA

1

40 000

IDA-VIRUMAA

7

280 000

JÕGEVAMAA

17

680 000

JÄRVAMAA

13

519 755

JÄRVAMAA,TARTUMAA

1

40 000

LÄÄNEMAA

10

399 800

LÄÄNE-VIRUMAA

20

800 000

PÕLVAMAA

15

600 000

PÄRNUMAA

21

837 240

RAPLAMAA

11

440 000

SAAREMAA

23

905 000

TARTUMAA

19

747 816

VALGAMAA

8

320 000

VILJANDIMAA

14

560 000

VÕRUMAA

22

879 746

Taotlusvoor kokku

218

8 683 270

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner