Lisatud: 16. aprill 2019

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

16Apr2019 15. maiks tuleb teatada mesilasperede ja sigade arvud

Foto: Eric Ward, Unsplash

Iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile mesilate mesilasperede arv 1. mai seisuga ning seakasvatajatel enda peetavate sigade arv 1. mai seisuga.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avalikul veebikaardil.

Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on e-teenused vanas e-PRIAs (Teenused > Loomade register > Andmete esitamine > Sigade arvu teatamine 1. mai seisuga ja Mesilasperede arvu teatamine 1. mai seisuga). Teenuste juurde sisenemine toimub siin.

Kes soovib esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, leiab andmete esitamiseks vormid siit (vt Teatised). Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ja e-post loomade.register@pria.ee.

Kui mesila või sigala on seni põllumajandusloomade registrisse kandmata, saab seda teha vanas e-PRIAs (Teenused > Loomade register > Andmete esitamine > Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesilasperede ja sigade arvu peab isik esitama põllumajandusloomade registrisse isiku enda nimel olevas tegevuskohas. Näiteks kui kaks või enam seakasvatajat peavad sigu ühes hoones, tuleb igal seakasvatajal see tegevuskoht registrisse kanda ning selles tegevuskohas tema poolt peetavate sigade arv teatada.

Kui loomapidaja kliendiandmed pole veel registrisse kantud, on vajalik enne mesila või sigala registrisse kandmist esitada kliendiandmed, mis on ühekordne tegevus. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 5 tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest.

Kliendiandmed saab registrisse kanda e-PRIAs, kus tuleb esmalt valida klient, keda soovite esindada ning seejärel valida menüüst Kliendi andmed. Registreerides ennast kliendiks ja esitades vajalikud kliendiandmed, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata 2 minuti pärast. Lisaks e-PRIAle on kliendiandmete esitamiseks võimalused ka paberil ja e-posti teel. Täpsema info kliendiks registreerimise kohta leiad siit.

Videojuhendi tegevuskoha registrisse kandmiseks ning tegevusloa taotluse esitamiseks (loomade vedamise tegeleva ettevõtja näitel) leiate siit.

Registris olevaid andmeid oma mesilate ja sigalate kohta saab vaadata vanas e-PRIAs (Teenused > Loomade register >Andmete vaatamine > Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui tegevusalased andmed muutuvad, tuleb sellest registrisse teatada 5 päeva jooksul alates tegevuse muutumisest ning loomapidamise lõpetamisel teatada sellest koheselt. Andmeid saab muuta ja sulgeda ka e-PRIAs.

Alates 01.07.2019 kehtima hakkava määruse “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muudatusega tuleb:

 • mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1 mai seisule ka 1.novembri seisuga 15.novembriks;
 • seapidajatel tuleb edaspidi (alates 01.07.2019) sigade arvud esitada 4 korda aastas:
  • 15 aprilliks – 31. märtsi sigade koguarv;
  • 15. juuliks – 30 juuni sigade koguarv;
  • 15. oktoobriks – 30. septembri sigade koguarv;
  • 15 jaanuariks – 30 detsembri sigade koguarv ning 30 detsembri detailsemad andmed:
   • põrsaste arv;
   • kesikute arv;
   • paaritamata nooremiste arv;
   • paaritamata emiste arv;
   • esimest korda paaritatud emiste arv;
   • korduvalt paaritatud emiste arv;
   • kultide arv;
   • 50–80-kilogrammise eluskaaluga nuumsigade arv;
   • üle 80–110-kilogrammise eluskaaluga nuumsigade arv;
   • üle 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsigade arv.

Lisainfot saab registrite osakonna infotelefonil 731 2311.Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner