Lisatud: 16. aprill 2019

Viimati muudetud: 16. aprill 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

16Apr2019 2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

2. mail alustab PRIA pindala otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõttu. Taotlemine toimub ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Toetusi on kokku ligi paarkümmend. Üleminekutoetuste eelarve 2019. aastal esitatavate taotluste jaoks on 4 542 703 eurot ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiste toetuste jaoks 59 000 000 eurot. Taotlusi saab e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 17. juunini, aga sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Milliseid toetusi saab tänavu taotleda?

Otsetoetused:

1. ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
2. noore põllumajandustootja toetus (NPT);
3. puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
4. jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega

Üleminekutoetused:

5. põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO)
;
6. heinaseemne üleminekutoetus (SEL)
.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 toetused:

7. keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
8. keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);
9. piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);
10. keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);
11. kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);
12. ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
13. poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK);
14. piirkondlik veekaitse toetus (VESI);
15. mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH);
16. loomade heaolu toetus (LHT);
17. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT)

 

Kõigil taotlejatel palume tutvuda soovitud toetuste saamise täpsemate tingimustega ja hinnata, kas nõuete täitmine on teile jõukohane. Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile peale üleminekutoetuste taotlejate  ja väikepõllumajandustootja kavaga liitunute. Toetuse saamise tingimused on  kehtestatud maaeluministri määruste ja EL määrustega. PRIA veebilehele koostame iga meetme kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale“.

Kust saab taotleja abi?

Kogu info taotlemiseks on PRIA koduleheküljel www.pria.ee (vt rubriike „Taimekasvatus“, “Loomakasvatus“, „Nõuetele vastavus“). Soovitame neid lugeda või küsida infomaterjale maakondlikest teenindusbüroodest, kus on olemas kliendiarvutid.  Teavet toetustest ja juhiseid e-PRIA kasutamiseks saab loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 7377 679.

Maaelu Edendamise SA nõuandeteenistus pakub ühtse pindala- ja loomatoetuse taotlejatele 2. maist kuni 17. juunini kuni 2 tundi tasuta  e-PRIA kasutamise juhendamist MES konsulentidelt. Konsulendid juhendavad kliente erinevate e-PRIA teenuste osas.

 

Edukat taotlemist!

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus