Lisatud: 30. detsember 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Det2015 15 aastat koostööd ja 100% toetuseid

PRIAl täitus lõppeval aastal 15 tegevusaastat. Selle aja jooksul on möödunud juba kolm suuremat toetuste ajajärku ja alguse saanud neljaski. Maaellu on toetuseid jõudnud läbi SAPARD programmi aastatel 2000-2004, riikliku arengukava ja esimese maaelu arengukava aastatel 2004-2006 ning teise maaelu arengukava aastatel 2007-2013. Samuti oleme eelnevatega paralleelselt administreerinud kalanduse- ja turukorraldusvaldkonna toetuseid ning riiklikke toetusskeeme.

 

Kokku on PRIA aastate jooksul välja maksnud üle 2,56 miljardi euro toetuseid maaelu, põllumajandustootmise ja kalandussektori edendamiseks ning arendamiseks. Alates 2001. aastast on toimunud kokku 912 erinevat taotlusvooru, mille raames on PRIA kliendid kokku esitanud 830 000 taotluse.  

 

Hea meel on tõdeda, et jätkuvalt on PRIA üks Euroopa Liidu kõige efektiivsemalt töötavaid põllumajandusvaldkonna makseagentuure, mille omakulude protsent väljamakstavate toetuste summast moodustab juba aastaid ligikaudu 3%. Selle näitajaga oleme ELi ligi 70 makseagentuuri hulgas efektiivsuselt esimeste seas.

 

Viimased paar aastat on olnud nii PRIAle kui kogu sektorile uuenduste ajaks – reaalselt käesoleval aastal rakendunud 2014-2020 rahastamisperioodi ettevalmistamine võttis Euroopa tasandil aega ja seetõttu on ka Eesti olnud siiani pigem ootusärevas olukorras. Praegu, 2015. aasta lõpus, saame öelda, et esimesed meetmed on rakendunud ning enamik detaile kokku lepitud - saame uuele aastale vastu minna juba oluliselt kindlamalt kui 2014. ja 2015. aastale.

 

Uue rahastamisperioodi algus on toonud meile Euroopa poolt kaasa uusi tuuli – käesoleval aastal on tulnud rakendada uute nõuetega toetusskeeme ja nii meie klientidel kui meil endil on olnud palju õppida. Ühegi muudatuse ellurakendamine ei ole kerge protsess. Loomulikult toob teatud hetkedel klientide poolt kaasa nii pahameelt kui nõutust, et kuidas ühe või teise nõude täitmisega toime tulla. Ka sellised probleemkohad tuleb lahendada koostöös ning PRIAl on hea meel tõdeda, et meie sellesuvine klientide rahulolu mõõtnud uuring näitas, et suurem osa kliente hindab jätkuvalt koostööd väga heaks, olles PRIA töö ja klienditeenindusega rahul.

 

Suvel läbi viidud rahulolu-uuring ning kevadine pindalatoetuste taotlusvoor andsid kindlustunde ka selles, et PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kasutajate arv on tõusuteel ning e-taotlemise osas ollakse valdavalt positiivselt meelestatud. e-PRIA kasutajate arvu kasv on PRIA jaoks eriti oluline, sest aitab muuta asutuse toimimist tõhusamaks ning kiirendada taotluste menetlemise tähtaegu ka klientide jaoks. Juba 2014. aasta lõpus võtsime 26 LEADER tegevusgrupilt vastu esimesed taotlused, mida sai esitada ainult e-PRIA vahendusel. Käesoleval nädalal lõppes aga juba esimene täismahus elektroonne taotlusvoor oluliselt suuremale taotlejate hulgale, kui e-PRIA vahendusel esitati sajad põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise toetuse taotlused.

 

Häid uudiseid on selle aasta lõpus veelgi – lõppeva aastaga saab ühele poole möödunud 2007-2013 rahastamisperioodi Maaelu arengukava toetuste kasutamise aeg. PRIA, Maaeluministeeriumi ja meie klientide ning partnerite ühise tugeva pingutuse abil võime seekord uhkusega öelda, et eelmise perioodi toetusrahad said Eesti maaellu suunatud lausa sajaprotsendiliselt! Loodame väga, et tublid ja töökad Eesti põllumehed ning maaelu edendajad kasutavad ka 2014-2020 toetusperioodi võimalusi sama sihikindlalt.

 

PRIA soovib kõigile klientidele ja koostööpartneritele edukat uut aastat!

 

Jaan Kallas,

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike