Lisatud: 30. aprill 2015

Viimati muudetud: 19. oktoober 2018

A A A
Prindi

Turuinfo esitamine (lehmatoorpiim)

Vastavalt maaeluministri 23.04.2015 määrusele nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord“ tuleb alates käesoleva  aasta maikuust lehmatoorpiima esmaostjatel hakata PRIA-le esitama digitaalselt igakuiselt vahetult eelnenud kalendrikuu kohta hiljemalt 15. kuupäevaks järgnevaid andmeid:

  •  esmaostjale tarnitud lehma toorpiima üldkogus täiskilogrammides;
  •  esmaostjale tarnitud lehma toorpiima kaalutud keskmine tegelik rasvasisaldus protsentides, mis on ümardatud teise komakohani.

Esimene teavitus tuleb saata aprillikuu kohta  hiljemalt 15. maiks. Andmeid on võimalik esitada nii elektrooniliselt e-PRIA portaali vahendusel (valides teenuse piimakvoot ja turuinfo esitamine ning alamteenuse turuinfo esitamine (lehmatoorpiim) kui ka  digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee PRIA peadirektori poolt kinnitatud vormil  (vt. Vormid).

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Kadri Salumets, PRIA Turukorralduse büroo peaspetsialist
tel. 737 1354, e-post: turukorraldus@pria.ee

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus