Lisatud: 24. oktoober 2017

Viimati muudetud: 06. november 2019

A A A
Prindi

Puuviljasektori erakorraline toetus

Puuviljasektori erakorraline toetus

Puuviljasektori erakorralise toetuse kehtestab EL liikmesriikides Komisjoni delegeeritud (EL) määrus nr 2017/1165, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele.

Siseriiklikult reguleerib toetust maaeluministri 16.10.2017 määrus nr 65 "Puuviljasektori erakorraline toetus"

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Erakorralise meetmena Venemaa sanktsioonide mõjude leevendamiseks kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele. Kõnealused ajutised Euroopa liidu toetusmeetmed hõlmavad turult kõrvaldamist, saagi koristamata jätmist ja toorelt koristamist.

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Enne kavandatavaid tegevusi seoses saagiga  esitab taotleja Põllumajandusametile (PMA) vormi kohase teatise (vt. Vormid). Selle järgselt PMA teostab vajalikud kohapealsed kontrollid.

Tegevusi võib ellu viia  ehk saagi koristamata jätmine, turult kõrvaldamine või toorelt koristamine peab toimuma 30. juunini 2018 või kuni komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2017/1165 artikli 2 lõikes 1 sätestatud koguse täitumiseni (2 000 tonni).

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormi kohase toetuse taotluse (vt. Vormid) hiljemalt 31. juuliks 2018 PRIA keskusesse:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51010 Tartu

Samuti on võimalik taotlusi esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Abi saab taotleda järgmiste värskelt tarbimiseks ette nähtud toodete suhtes vastavalt CN(toote)koodidele:

a)       CN-koodi 0808 10 alla kuuluvad õunad;

b)       CN-koodi 0808 30 alla kuuluvad pirnid;

c)        CN-koodi 0809 40 05 alla kuuluvad ploomid;

d)        CN-koodi 0809 29 00 alla kuuluvad maguskirsid;

 

Tootepõhised maksimumtoetussummad on hektaripõhised ja tulenevad (EL) määruse nr 2017/1165 lisast II.

 

TOETUSE MAKSMINE

 PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik välja maksta hiljemalt 30. septembriks 2018.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot toetuse taotluste ja väljamaksete kohta saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee. Teatiste ja toetatavate tegevuste kohta saab infot Põllumajandusametist.

 

LISAMATERJALID

Seotud valdkondade uudised

Maaeluministeeriumis toimus esimene Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistava juhtkomisjoni istung. Kava koostamise eesmärk on edendada põllumajandust, toidutootmist ja maaelu.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike