Lisatud: 21. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 06. november 2019

A A A
Prindi

Piimatoodete sekkumiskokkuost

EESMÄRK


Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost on Euroopa Ühenduse turukorralduslik meede, mida rakendatakse piimasektori toetamiseks. Sekkumiskokkuostu abil stabiliseeritakse piimatoodete turgu, tagades tootjatele minimaalse hinnataseme toodetud või ja lõssipulbri eest. Sekkumisvarudest on võimalik ka osta võid ja lõssipulbrit piiramata lõppkasutuseks.

Selle meetme raames ostavad sekkumisametid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt kokku heakskiidetud ettevõttes toodetud võid ja lõssipulbrit, korraldavad selle ladustamise ja müüvad kõikidele huvitatud pooltele. Eestis täidab sekkumisameti ülesandeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Võid ja lõssipulbrit saab sekkumiskokkuostu pakkuda ajavahemikus 1. märtsist kuni 31. detsembrini. Taotlused/pakkumised esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu.

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/1614 pikendatakse lõssipulbri suhtes kehtivat 2016. aasta riikliku sekkumise ajavahemikku 31. detsembrini 2016 ning kehtestatakse lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemikuks 2017. aastal 1. jaanuar kuni 30. september.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Sekkumiskokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik peab taotlema sekkumisameti heakskiitu. Eestis võid ja lõssipulbrit tootvad isikud peavad taotlema PRIA heakskiitu.

Lõssipulbri ja või kokkuostu pakkumisi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud

Lõssipulbri ja või kokkuostus osaleva pakkuja andmed peavad olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Lõssipulbri ja või kokkuostus osaleda soovija peab esitama PRIA-le vormikohase kirjaliku  Pakkumise kokkuostuks.

Pakkumisega koos tuleb pakkujal esitada tagatis suuruses:

  • Või puhul 50 eurot 1 tonni kohta
  • Lõssipulbri puhul 50 eurot 1 tonni kohta.

 

Sekkumisvarudest müügi korral tuleb esitada kirjalik vormikohane pakkumine ostuks sekkumisvarudest. Müügi puhul kehtivad tagatised:

  • Või puhul 60 eurot 1 tonni kohta
  • Lõssipulbri puhul 60 eurot 1 tonni kohta.

 

VÕI JA LÕSSIPULBRI EEST MAKSMINE

Või ja lõssipulbri eest toimub maksmine hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist. Või ja lõssipulbri ülevõtmise päevaks loetakse päeva, mil või/lõssipulber on jõudnud sekkumislattu.

Võid ostetakse kokku hinnaga 221,75 EUR/100 kg. Lõssipulbrit ostetakse kokku hinnaga 169,80 EUR/100 kg.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4. PRIA turukorralduse büroo telefonidel: 737 1380; 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Maaeluministeeriumis toimus esimene Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistava juhtkomisjoni istung. Kava koostamise eesmärk on edendada põllumajandust, toidutootmist ja maaelu.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus