Lisatud: 04. aprill 2016

Viimati muudetud: 25. oktoober 2017

A A A
Prindi

Lõssipulbri sekkumiskokkuost pakkumismenetluse raames

 

 

EESMÄRK

Lõssipulbri sekkumiskokkuost on Euroopa Liidu turukorralduslik meede, mida rakendatakse piimasektori toetamiseks. Sekkumiskokkuostu abil stabiliseeritakse piimatoodete turgu, tagades tootjatele minimaalse hinnataseme toodetud lõssipulbri eest. Sekkumisvarudest on võimalik ka osta lõssipulbrit piiramata lõppkasutuseks.

Selle meetme raames ostavad sekkumisametid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt kokku heakskiidetud ettevõttes toodetud lõssipulbrit, korraldavad selle ladustamise ja müüvad kõikidele huvitatud pooltele. Eestis täidab sekkumisameti ülesandeid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele nr 2016/1058 on sekkumiskokkuost pakkumismenetluse teel peatatud ja jätkub kokkuost kindlaksmääratud hinnaga (http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimatoodete_sekkumiskokkuost/)

 

 

Vastavalt (EL) 2016/826 on esimesse pakkumisvooru pakkumuste esitamise tähtaeg 7. juuni 2016 kell 13.00.

 

Järgnevates pakkumisvoorudes on pakkumuste esitamise lõpptähtaeg kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 13.00.

 

Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 13.00. 

Pakkumused tuleb esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Sekkumiskokkuostuks pakutavat lõssipulbrit toota sooviv isik peab taotlema sekkumisameti heakskiitu. Eestis lõssipulbrit tootvad isikud peavad taotlema PRIA heakskiitu.

Lõssipulbri kokkuostu pakkumisi võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Lõssipulbri kokkuostus osaleva pakkuja andmed peavad olema kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Lõssipulbri kokkuostus osaleda soovija peab esitama PRIA-le vormikohase kirjaliku  pakkumuse kokkuostuks.

Miinimumkogus ühe pakkumuse kohta on 20 tonni.

Pakutav hind tule esitada eurodes 100 kg kohta ilma käibemaksuta ja ümardatuna mitte rohkem kui kahe kümnendkohani.

Pakkumusega koos tuleb pakkujal esitada tagatis suuruses 50 eurot 1 tonni kohta.

Sekkumisamet võtab vastu pakkumusi, milles hind on võrdne maksimumhinnaga või sellest madalam. Kõik muud pakkumused lükatakse tagasi.

Lõssipulbri eest toimub maksmine hiljemalt 65. päeval pärast lõssipulbri ülevõtmist.  Lõssipulbri ülevõtmise päevaks loetakse päeva, mil lõssipulber on jõudnud sekkumislattu.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4. PRIA turukorralduse büroo telefonidel: 737 1380; 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike