Lisatud: 29. märts 2018

Viimati muudetud: 13. märts 2019

A A A
Prindi

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest.

Vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/2080, 25.november 2016, millega avatakse lõssipulbri müük pakkumusmenetluse teel vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/1240 II jaotises III peatükis sätestatud tingimustele seoses müügile pandava sekkumislõssipulbri ladustamise kuupäevaga. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pakub 527,400 tonni lõssipulbrit müügiks Euroopa Ühenduse siseturule.

26.02.2019 seisuga on kogu lõssipulber müüdud.

Lõssipulbrit hakatakse müüma alates kõige varem lattu saabunud lõssipulbri kogusest, mille kvaliteet vastab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1238, V lisa II osas esitatud kvaliteedinäitajatele.

Pakkuja, kes soovib osta lõssipulbrit sekkumisvarudest, peab esitama PRIA-le vormikohase  taotluse PAKKUMUSVORM sekkumisvarudest ostmiseks. Pakkumused võib saata kirja teel või tuua PRIA keskusesse aadressil Tähe 4, 51010 Tartu või saata elektroonselt  digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile turukorraldus@pria.ee

Lõssipulber asub AS VIA 3L laos aadressil: Kalevi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harju maakond

Lattu saabumise kuupäev

Kogus tonnides

18.03.2016

47,775

01.04.2016

47,725

08.04.2016

48

29.04.2016

96

06.05.2016

23,975

13.05.2016

24

20.05.2016

24

27.05.2016

24

03.06.2016

71,925

21.07.2016

120

                                                                          

Pakkumuse esitaja peab olema registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Registrisse kandmise kohta loe SIIT

Minimaalne kogus, millele saab pakkumust teha on 20 tonni.

Koos pakkumusega tuleb esitada tagatis, mille suuruseks on 50 eurot ühe tonni lõssipulbri kohta. Täpsem info tagatiste kohta loe SIIT

Pakkumuste esitamise aeg algab esimesel tööpäeval pärast eelmise pakkumuse lõpptähtpäeva.

Pakkumuste esitamise tähtpäevad lõpevad reeglina kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 12.00

2018. detsembris lõpeb pakkumuste esitamise tähtpäev teisel teisipäeval, 11. detsembril 2018 kell 12.00

2019. jaanuaris lõpevad pakkumuste esitamise tähtpäevad teisel teisipäeval, 08. jaanuaril 2019 kell 12.00 ja neljandal teisipäeval, 22. jaanuaril 2019 kell 12.00

Kui teisipäev on riigipüha, siis lõpeb pakkumuste esitamise tähtpäev eelmisel tööpäeval kell 12.00

Pärast pakkumuste esitamise tähtaja lõppu edastab PRIA kõikide nõuetele vastavate pakkumuste kogused ja pakutud hinnad Euroopa Komisjonile.

Komisjon kehtestab müügihinna alammäära või jätab selle kehtestamata. Komisjoni otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Kõik pakkumused, mille hind on võrdne Komisjoni poolt kehtestatud alammääraga või sellest kõrgem, rahuldatakse. Kõik muud pakkumused lükatakse tagasi ja nende tagatis vabastatakse.

Pärast Komisjoni otsuse jõustumist teatab PRIA ettevõtjatele kolme tööpäeva jooksul pakkumuse tulemustest.

Komisjoni otsused pakkumuste tulemustest vaata Juriidilised alused.

Pakkuja maksab lõssipulbri eest enne lõssipulbri  laost väljaviimist. Edukas pakkuja viib talle määratud lõssipulbri ära 30 päeva jooksul peale müügipakkumuse otsuse saamist.Lisainfo

Lisainfot saab PRIA keskusest Tartus, Tähe 4. PRIA turukorralduse büroo telefonidel: 737 1380; 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee

Juriidilised alused
Seotud valdkondade uudised

Maaeluministeeriumis toimus esimene Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistava juhtkomisjoni istung. Kava koostamise eesmärk on edendada põllumajandust, toidutootmist ja maaelu.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike