Lisatud: 08. september 2014

Viimati muudetud: 06. november 2019

A A A
Prindi

Lõssipulbri eraladustamine

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa valitsus keelu teatavate liidu toodete, sealhulgas piimatoodete importimisele Venemaale. Lõssipulbri hinna ja varudega seotud arengusuunad näitavad eriti keerulist turuolukorda, mille võib lõpetada või mida saab leevendada ladustamise abil. Kujunenud turuolukorda arvestades on asjakohane anda toetust lõssipulbri eraladustamiseks ja määrata eelnevalt kindlaks toetuse suurus.

 

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1619 muudetakse lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste esitamise viimaseks päevaks 28.02.2017.

Vastavalt (EL) määrusele 2015/1851 on toetuse suurus lepingute puhul ladustamisajaga 90-210 päeva:

8,86 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;

0,16 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

Toetuse suurus lepingute puhul, mis on ladustamisajaga 365 päeva:

8,86 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;

0,36 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.


 

Tootja peab säilitama tootmise kohta dokumentatsiooni ning nõustuma toodete kohapealse kontrolliga.

Lepingu sõlmimiseks esitab toodete omanik või ladustaja PRIA-le lepingu sõlmimise taotluse.

 

Taotluseid saab esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-post: turukorraldus@pria.ee

 

 Taotlus peab sisaldama järgmist infot:

  • viidet abisumma ette kindlaks määramise määrusele;
  • taotleja andmeid: nimi, aadress ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber;
  • toode ja vastav CN-kood;
  • toote kogus;
  • ladustusaeg;
  • kui tooted on juba ladustatud, siis lao nimi ja aadress, laopartii/vaadi number ning vajaduse korral loanumber tootjaettevõtte kindlakstegemiseks.

 

Toetust antakse ainult juhul, kui lepinguline ladustusaeg on vahemikus 90–210 päeva või 365 päeva.

Taotlusega esitatud koguste mõõtühik on „laopartii”, mis kaalub vähemalt ühe tonni ning on ühesuguse koostise ja kvaliteediga, toodetud samas tehases ja võetud ühte lattu hoiule samal päeval.

Peale 60 päevast ladustamist on ladustusajal õigus taotleda toetuse ühekordset ettemakset. Selleks peab ladustaja saatma PRIA-sse taotluse ning esitama tagatise, mis võrdub 110% ettemaksega. Lepingute puhul mille kestvus on 90-210 päeva, ei ole ettemakse suurus suurem kui 90 ladustamispäevale vastav abisumma. Lepingute puhul, mille kestvus on 365 päeva, vastab ettemakse abisumma 270-päevasele ladustusajale.

Kui ladustaja soovib eraladustatud toodangu laost välja viia, siis tuleb tal esitada PRIA-le vormikohane avaldus vähemalt 5 tööpäeva enne väljaviimise algust. PRIA maksab toetuse välja nii ruttu kui võimalik kuid hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroo (PRIA keskusest Tartus, Tähe 4) telefonidel 737 7630 ja 737 1381 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

                                                                                                    

Juriidilised alused
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner