Lisatud: 08. september 2014

Viimati muudetud: 21. september 2016

A A A
Prindi

Juustu eraladustamine 2014

Vastavalt (EL) määrusele nr 992/2014 tunnistatakse kehtetuks Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 950/2014 ja peatatakse juustude eraladustamistoetuse raames taotluste vastuvõtt.

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa valitsus keelu teatavate toodete, sealhulgas piimatoodete importimisele EList Venemaale. Piimatoodetest mõjutab keeld kõige rohkem juustu, mille eksport Venemaale moodustab 33 % ELi kogu juustuekspordist.

Juustuturu tõsise tasakaalustamatuse ohtu võib vähendada või selle kõrvaldada juustu ladustamisega. Seepärast on asjakohane anda toetust juustu eraladustamiseks ja määrata toetuse suurus eelnevalt kindlaks.

Juustude eraladustamistoetust on võimalik taotleda CN-koodide 0406 20, 0406 30, 0406 40 ja 0406 90 alla kuuluvate juustude puhul ja CN-koodi 0406 10 alla kuuluva külmutatud kalgendi puhul.

Maksimaalne tootekogus Euroopas, mille suhtes käesolevat kava kohaldatakse, on 155 000 tonni. Kui mainitud kogust ületatakse, määrab komisjon rakendusaktiga jaotuskoefitsiendi, mida kohaldatakse koguste suhtes, mis vastavad sel päeval komisjonile esitatud taotlustele.

Juustu eraladustamistoetuse saamiseks peab juust olema veatu ja standardse turustuskvaliteediga, ühenduse päritolu ning selle miinimumvanus peab ladustuslepingu alguspäeval vastama laagerdumisajale, mis aitab suurendada juustu väärtust.

Taotluseid võib esitada alates 08.09.2014. Taotluste esitamise viimane kuupäev on 31. detsember 2014.

Taotluseid saab esitada PRIA keskusesse Narva mnt 3, Tartu või e-post: turukorraldus@pria.ee

 

Taotlus lepingu sõlmimiseks peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • viidet Komisjoni määrusele;
  • taotleja andmed: nimi, aadress ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber;
  • toode ja vastav kuuenumbriline CN-kood;
  • toote kogus;
  • ladustusaeg;
  • ladustamiskoha nimi ja aadress, laopartii number ning vajaduse korral loanumber tootjaettevõtte kindlakstegemiseks.

NB! Lähiajal muudetakse Põllumajandusministeeriumi poolt põllumajandusministri 08. juuni 2010 määruse nr 67 muudatusega taotlusvorme.

 

Iga juustupartii peab kaaluma vähemalt 0,5 tonni.

Toetust makstakse ainult juhul, kui lepinguline ladustusaeg on vahemikus 60–210 päeva.

Vastavalt (EL) määrusele nr 950/2014 toetuse suurus on järgmine:

15,57 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;

0,40 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.

 

Pärast 60 päevast ladustamist on ladustusajal õigus taotleda toetuse ühekordset ettemakset. Selleks peab ladustaja saatma PRIA-sse taotluse ning esitama tagatise, mis võrdub 110% ettemaksega.

Kui ladustaja soovib eraladustatud toodangu laost välja viia, siis tuleb tal esitada PRIA-le vormikohane avaldus vähemalt 5 tööpäeva enne väljaviimise algust. PRIA maksab toetuse välja nii ruttu kui võimalik kuid hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroo (PRIA keskusest Tartus, Narva mnt 3) telefonidel 737 7630 ja 737 1381 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.


bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner