Lisatud: 05. veebruar 2013

Viimati muudetud: 17. november 2014

A A A
Prindi

Tootjarühmade tunnustamine KOLMAS TAOTLUSVOOR 2013

  

Tootjarühmade tunnustamise toetuse taotlusi võetakse vastu 4. märtsist kuni 19. augustini 2013.a.

Tunnustatud tootjarühmade nimekirjaga saab tutvuda siin.


 


EESMÄRK                                                 

Tootjarühmade tunnustamise eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga (MAK) 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine tootjarühmade tunnustamise läbi.  Tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid.

Tagasi algusse


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 4. märtsist kuni 19. augustini 2013.a. PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.30-16.00.

Taotluse esitamise aeg tuleb eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või infotelefonil  737 7678 . Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.

Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse

 

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMISE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

PRIA võtab vastu põllumajandustootjaid esindavatele tootjarühmade tunnustamise taotlusi. Ühekordselt saadav tunnustus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks. Esimene ja peamine põhjus on see, et ühiselt on parem leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.

Tootjarühmade tunnustamise nõuetele vastavate tootjarühmade moodustamiseks sobivad tulundusühistud.

Tunnustamist taotlev või tunnustatud tootjarühm turustab oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja nende töötlemisel saadud tooteid ning tema liikmeteks on vähemalt viis põllumajandusega tegelevat ettevõtjat. Tootjarühma liikmed peavad olema äriregistrisse kantud ettevõtjad. Neile määratakse ka minimaalsed protsendid, kui suure osa turustatavast kogusest peavad nad pärast enda liitumist tootjarühma kaudu müüma.

Tootjarühmal on eeskiri oma liikmete sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm on tunnustatud või taotleb tunnustamist, ning viie aasta tegevuskava põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kavandamiseks.

Tootjarühm saab taotleda tunnustamist põllumajandustoote ja tootmisviisi kohta.

Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi.

Tootjarühma tunnustatakse tähtajatult.

Tagasi algusse

 

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.  PRIA vaatab taotluse läbi ning teeb taotluse kontrollimise tulemusel otsuse tootjarühma tunnustamise või tunnustamisest keeldumise või tunnustuse kehtetuks tunnistamise kohta. Tootjarühm tunnustatakse, kui ta vastab kehtestatud nõuetele.

PRIA kontrollib tootjarühma vastavust sätestatud nõuetele ning teeb tootjarühma tunnustamise otsuse või tunnustamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.

Tunnustatud tootjarühm teavitab PRIA-t kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.

Tagasi algusse


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee

NB! Taotluse esitamiseks tuleb Teil aeg ette registreerida! Selleks helistage palun numbril 737 7678 või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg.

Tagasi algusse

  

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike