Lisatud: 09. detsember 2008

Viimati muudetud: 09. august 2017

A A A
Prindi

Tööstused

Maaelu Arengukava  järgi on põllu- ja metsamajanduse konkurentsivõime arendamisel oluline töötleva tööstuse ajakohastamine. Põllumajandus- ja mittepuidulisi metsasaadusi töötleva tööstuse probleem on vähene orientatsioon kõrgema lisandväärtusega ning kvaliteettoodetele, tööstuste vähene spetsialiseerumine ja madal efektiivsus, samuti ei suuda toiduainetööstuse vananevad tootmis- ja pakendustehnoloogiad ning tootmis- ja laohooned tagada turu nõuetele vastavat toodete kvaliteedi stabiilsust. Üks suuremaid probleeme on ettevõtete vähene tähelepanu uute tehnoloogiate kasutuselevõtule ja tootearendusele (sh mahetooted, funktsionaalsed toiduained ning erivajadustega tarbijagruppidele mõeldud tooted).

Põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ettevõtted on seni vahendite nappuse tõttu
liiga vähe investeerinud keskkonnakaitsega seotud eesmärkide täitmisse, sellest
tulenevalt vajab enam tähelepanu keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutuselevõtmine,
mis on eelkõige suunatud keskkonnanõuete täitmisele.

Tööstuse valdkonna toetuste üldeesmärk on põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi töötlevate ettevõtete üldise tulemuslikkuse (üldiste majandusnäitajate paranemine, keskkonnakoormuse vähenemine, ekspordipotentsiaali kasv jms) parandamine ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine.

ToetusTaotlusperiood

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus