Lisatud: 26. veebruar 2010

Viimati muudetud: 27. detsember 2011

A A A
Prindi

PRIA toetuste maksustamine


PRIA maksab kõigile taotlejatele toetuse välja ilma tulumaksu maha arvestamata. Kui toetuse saajaks on eraisik, siis ongi seaduse alusel makstav toetus tulumaksuvaba. Ettevõtlusega seoses saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele ning FIEdel tuleb ettevõtlusega seotud toetused tuluna deklareerida, täites füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vormi E.

Tulumaksuvaba on FIE saadud ettevõtlusega seotud toetus vaid siis, kui saadud toetus kantakse erikontole tulevaste investeeringute tarbeks.

FIEde maksustamise kohta PRIA toetuste saamisel on uuendatud info MTA kodulehel http://www.emta.ee/index.php?id=27393.
Erikonto kohta on selgitus samuti maksuameti kodulehel, vt http://www.emta.ee/index.php?id=30080.
Tulude deklareerimise ja toetuste maksustamise teemaliste küsimustega palub PRIA pöörduda otse Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 1811 või e-kirjaga aadressil fyysisik@emta.ee

PRIA tuletab oma FIEdest klientidele meelde, et tulude deklareerimata jätmine ja hilisem eksimuse selgumine võib kaasa tuua riikliku maksu maksuvõlgnevuse. Likvideerimata ja ajatamata maksuvõlg aga on takistuseks PRIAst investeeringutoetuste saamisel.

 

 

Maksu- ja Tolliamet annab teada, et:

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 19 lg 3 p 3 kohaselt ei maksustata tulumaksuga füüsilisele isikule makstavaid toetusi, kui toetuse maksmise aluseks on seadus. Seoses ettevõtlusega saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele. PRIA makstav toetus on reeglina seaduse alusel makstav toetus (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus), mistõttu kui toetuse saajaks on füüsiline isik,  kes ettevõtlusega ei tegele, toetust tulumaksuga ei maksustata.

Samas, kui toetust taotleb FIE ning toetus on tema ettevõtlusega seotud, peab ta saadud toetuse arvesse võtma ettevõtluse tuludes ning tehtud kulud saab ta ettevõtlustulust (s.h toetusest) maha arvata.

Ettevõtlus on vastavalt TuMS § 14 lg-le 2 isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest.

Isik, kes tegeleb põllumajandusega vaid oma tarbeks, s.t kui ta ei tooda põllumajandussaadusi müügi eesmärgil, ei ole see tulumaksuseaduse tähenduses ettevõtlus ning ka toetust ei pea see isik tuludes deklareerima.

Pindalapõhiste toetuste puhul, saab toetuse maksustamisel lähtuda sellest, kas maatükk millele toetust taotletakse on ettevõtluses kasutuses. Kui toetust saadakse vastavalt loomade arvule, saab lähtuda sellest, kas loomi kasvatakse toodangu (nt piim, liha, vill, nahad jm) müügist saadava tulu eesmärgil.

Ettevõtlustulust ei ole lubatud maha arvata kulusid, mis on tehtud tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel (TuMS § 34 p 7). Toetuse saamisel varasema perioodi andmete alusel omab tähtsust, kas ettevõtlustulust on maha arvatud kulusid, mis olid vajalikud toetuse eesmärkide täitmisel (näiteks saagikoristuse kulud). Kui selliseid kulusid on ettevõtlustulust maha arvatud, tuleb toetus ettevõtlustuludes kajastada  ka siis, kui toetuse saamise aastal enam ettevõtlusega ei tegeleta. Kui kulusid ei ole ettevõtlustulust maha arvatud ja toetuse saamise aastal ettevõtlusega ei tegeleta, on toetus maksuvaba.

Sellised toetused, mida saavad taotleda vaid FIE-d (elatustalu kohanemise toetus, investeeringutoetus) tuleb kajastada ettevõtlustuludes ning kulud saab ettevõtlustulust maha arvata.

Rohkem infot maksustavate tulude kohta leiate Maksu- ja Tolliameti (EMTA) PRIA toetuste maksustamise leheküljelt , tulude deklareerimise lehelt ja EMTA infotelefonidelt:

  • 1811 - deklareerimise kohta käivad küsimused, abi nii paber- kui elektroonilise deklaratsiooni täitmisel
  • 8800811 - info füüsiliste isikute maksustamise kohta
  • 8800815 - abi elektroonsel deklareerimisel ja e-maksuameti/e-tolli kasutamisel

 

EMTA infotelefonid töötavad esmaspäevast neljapäevani kell 8.30-16.30 ja reedeti 8.30-15.30.

 

 

Seotud valdkondade uudised

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus