Lisatud: 06. mai 2010

Viimati muudetud: 17. oktoober 2013

A A A
Prindi

Tootjarühmade tunnustamine 2010

 

Tootjarühmade tunnustamise toetuse taotlusi võetakse vastu 15. juunist kuni 27. oktoobrini 2010. a PRIA keskuses.

Tunnustatud tootjarühmade nimekirjaga saab tutvuda siin.

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

EESMÄRK
Tootjarühmade tunnustamise eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga (MAK) 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine tootjarühmade tunnustamise läbi.  Tootjarühma eesmärgiks on turustada oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja liikmete omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid ning edendada põllumajandustootjate osalemist toidukvaliteedikavades.

Tagasi algusse...


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 15. juunist kuni 27. oktoobrini 2010. a PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.
Taotluse esitamise aeg tuleb eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või infotelefonil  737 7678 . Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

Tagasi algusse...

 

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMISE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED
PRIA võtab vastu põllumajandustootjaid esindavatele tootjarühmade tunnustamise taotlusi. Ühekordselt saadav tunnustus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tegevusteks ja nende rahastamiseks. Esimene ja peamine põhjus on see, et ühiselt on parem leida partnereid oma toodangu töötlemiseks ja realiseerimiseks, viia ellu suuri investeeringuid nõudvaid projekte.
Tootjarühmade tunnustamise nõuetele vastavate tootjarühmade moodustamiseks sobivad tulundusühistud ja mittetulundusühingud.
Tunnustamist taotlev või tunnustatud tootjarühm turustab oma liikmete toodetud põllumajandustooteid ja nende töötlemisel saadud tooteid ning tema liikmeteks on vähemalt viis põllumajandusega tegelevat ettevõtjat. Tootjarühma liikmed peavad olema äriregistrisse kantud ettevõtjad. Neile määratakse ka mi¬nimaalsed protsendid, kui suure osa turustatavast kogusest peavad nad pärast enda liitumist tootjarühma kaudu müüma.
Tootjarühmal on eeskiri oma liikmete sellise põllumajandustoote tootmiseks, mille kohta tootjarühm on tunnustatud või taotleb tunnustamist, ning viie aasta tegevuskava põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise kavandamiseks.
Tootjarühm saab taotleda tunnustamist põllumajandustoote ja tootmisviisi kohta.
Tunnustamise taotlemiseks esitab tootjarühm PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse, märkides ära põllumajandustoote, mille kohta tunnustamist taotletakse, ning vajaduse korral ka tootmisviisi.
Tootjarühma tunnustatakse tähtajatult.

Tagasi algusse...

 

TOOTJARÜHMADE TUNNUSTAMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust.  PRIA vaatab taotluse läbi ning teeb taotluse kontrollimise tulemusel otsuse tootjarühma tunnustamise või tunnustamisest keeldumise või tunnustuse kehtetuks tunnistamise kohta. Tootjarühm tunnustatakse, kui ta vastab kehtestatud nõuetele.
PRIA kontrollib tootjarühma vastavust sätestatud nõuetele ning teeb tootjarühma tunnustamise otsuse või tunnustamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest.
Tunnustatud tootjarühm teavitab PRIA-t kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee
NB! Taotluse esitamiseks tuleb Teil aeg ette registreerida! Selleks helistage palun numbril 737 7678 või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

Tagasi algusse...

 

   

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus