Lisatud: 04. juuni 2010

Viimati muudetud: 30. jaanuar 2012

A A A
Prindi

Praktikatoetus 2010

 

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja ettevõttes toimuva põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud.

 

Taotlusi võetakse vastu 19. juulist kuni 19. augustini 2010 PRIA keskuses

 

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 

 


 

 

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja ettevõttes toimuva põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud.

 

Tagasi algusse...

 


TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Taotlusi võetakse vastu 19. juulist kuni 19. augustini 2010 PRIA keskuses aadressil:

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

Taotlust võib esitada ka elektroonselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@pria.ee

 

Taotlusele tuleb lisada:

1.    õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse või kõrgkooli diplomi või põllumajandustootja III kutse kutsetunnistuse koopia;

2.    õppepraktikale eelneva kolme aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte;

3.    õppeasutuse ja praktikandiga õppepraktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia;

4.    vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

Tagasi algusse...

 

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Praktikatoetust saab taotleda põllumajandustootja, kes korraldab oma ettevõttes põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika.

Toetuse saamiseks peab taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes praktikanti juhendab, omama erialast ettevalmistust ja olema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise alal, sellest viimase aasta õppepraktikat korraldavas ettevõttes.

Ühe juhendaja juhendamisel võib korraga olla kuni kaks praktikanti, kelle õppepraktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud leping nii õppeasutuse kui ka praktikandiga.  Soovitame sõlmitavasse lepingusse märkida praktika kestuse tööpäevades, sest praktikatoetuse taotlusel ja praktikaaruandel on märgitud praktika kestus samuti tööpäevades. Iga praktikandi kohta esitatakse vormikohane taotlus.

Toetuse saamiseks tuleb õppepraktika korraldada ajavahemikus 1.11.2009 - 31.10.2010.

20 tööpäeva jooksul pärast õppepraktika lõppu, kuid mitte enne toetuse määramise otsustamist ja mitte hiljem kui 7. novembril 2010, tuleb PRIA-le esitada vormikohane aruanne õppepraktika korraldamise kohta. Kui taotleja on korraldanud praktikat rohkem kui ühele praktikandile, tuleb aruanne esitada iga praktikandi kohta eraldi.

 

Tagasi algusse...

 

 

PÕLLUMAJANDUSERIALADE LOETELU, MILLE OMANDAMISEL TOETUST ANTAKSE

Toetust antakse kutseõppes põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõppes, kutseõppes keskhariduse baasil, rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes ja magistriõppes õppimise korral järgmistel põllumajanduserialadel:
1)  aiandus - Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, Eesti Maaülikool;
2)  haljastus - Räpina Aianduskool;
3)  hobumajandus - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
4)  iluaiandus - Räpina Aianduskool, Eesti Maaülikool;
5)  liikurmasinate juht - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
6)  liikurmasinate tehnik - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
7)  loodusmajandus - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool;
8)  looduskeskkonna- ja maastikukorraldus - Hiiumaa Ametikool, Räpina Aianduskool;
9)  loomakasvatus - Eesti Maaülikool;
10)  loomakasvatussaaduste tootmine - Eesti Maaülikool;
11)  maamajanduse mehhaniseerimine - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
12)  maaparandus ja vesiehitus - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
13)   maastikuehitus - Luua Metsanduskool, Hiiumaa Ametikool, Räpina Aianduskool;
14)   metsamajandus - Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Luua Metsanduskool, Eesti Maaülikool;
15)   metsandus - Luua Metsanduskool, Hiiumaa Ametikool, Eesti Maaülikool;
16)   metsamasinate juhtimine - Luua Metsanduskool;
17)   põllu- ja aiasaaduste tootmine - Eesti Maaülikool;
18)   metsatööstus - Eesti Maaülikool;
19)   põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine - Eesti Maaülikool;
20)   põllumajandus - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põltsamaa Ametikool, Vana-Antsla Kutsekeskkool;
21)   põllumajandusettevõtte majandamine - Eesti Maaülikool;
22)   põllumajandusmasinad - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
23)   põllumajanduslik tootmine - Eesti Maaülikool;
24)   taimekasvatus - Eesti Maaülikool;
25)   talu- ja kodumajandus - Vana-Antsla Kutsekeskkool;
26)   toiduainete tehnoloogia - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti Maaülikool;
27)   veterinaarmeditsiin - Eesti Maaülikool.

 

Tagasi algusse...

 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse hiljemalt 17. septembriks 2010. Toetust makstakse taotlejale õppepraktika korraldamise aruande ja toetuse määramise otsuse alusel 25 tööpäeva jooksul arvates aruande esitamise tähtpäevast, seega hiljemalt 10. detsembriks 2010.

 

2010. aasta eelarves on praktikatoetuseks eraldatud 2 500 000 krooni.

 

Tagasi algusse...

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonil 737 1341 või e-posti teel: info@pria.ee

Tagasi algusse...

 

Seotud valdkondade uudised

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner