Lisatud: 03. mai 2013

Viimati muudetud: 16. aprill 2014

A A A
Prindi

Praktikatoetus 2013

 

Praktikatoetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise kulud. Taotlusi saab esitada 10. septembrist kuni 10. oktoobrini 2013.

 


 

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) praktika juhendamise ja korraldamise kulud.

Tagasi algusesse

 

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Taotlusi saab esitada 10. septembrist kuni 10. oktoobrini 2013 posti teel järgmisel aadressil:

Praktikatoetus

PRIA

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

 

Taotlusele tuleb lisada:

1. praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava kutsekooli lõputunnistuse või kõrgkooli diplomi või põllumajandustootja III kutse kutsetunnistuse koopia;

2. õppepraktikale eelneva kolme aasta kohta praktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte;

3. õppeasutuse ja praktikandiga praktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia;

4. vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

Tagasi algusesse

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Praktikatoetust saab taotleda põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja, kes korraldab oma ettevõttes põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika.

Toetuse saamiseks peab taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes praktikanti juhendab, omama erialast ettevalmistust jaolema töötanud vähemalt viimased kolm aastat põllumajandustoodete tootmise või töötlemise alal, sellest viimase aasta praktikat korraldavas ettevõttes.

Ühe juhendaja juhendamisel võib korraga olla kuni kaks praktikanti, kelle praktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud leping nii õppeasutuse kui ka praktikandiga.

Iga taotleja esitab ühe vormikohase taotluse koos lisaleh(ted)ega ning taotluse juurde kuuluvad  eelpoolnimetatud lisadokumendid. Kui taotleja on korraldanud praktikat rohkem kui ühele praktikandile, tuleb taotluse lisaleht esitada iga praktikandi kohta.

Toetuse saamiseks peab olema praktika korraldatud ajavahemikus 1.10.2012 – 30.09.2013.

Tagasi algusesse

 

PÕLLU- JA MAAMAJANDUSE ÕPPEKAVADE LOETELU, MILLE OMANDAMISEL TOETUST ANTAKSE

Toetust antakse taotlejale praktika juhendamise ja korraldamise eest õpilasele ja üliõpilasele, kelle õppekava maht on vähemalt 80 õppenädalat või vähemalt 120 Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti ning kes õpib koolipõhises õppevormis täiskoormusega kutseõppes põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõppes, kutseõppes keskhariduse baasil või täiskoormusega rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes või magistriõppes järgmistel põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekavadel:

1) aiandus – Eesti Maaülikool, Räpina Aianduskool

2) hobumajandus – Järvamaa Kutsehariduskeskus

3) liha- ja piimatehnoloogia - Eesti Maaülikool

4) liikurmasinajuht – Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

5) liikurmasinate tehnik - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

6) loomakasvatus - Eesti Maaülikool

7) loomakasvatussaaduste tootmine - Eesti Maaülikool

8) maaparandus ja vesiehitus - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

9) maastikuehitus – Räpina Aianduskool, Hiiumaa Ametikool, Luua Metsanduskool

10) metsamajandus – Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

11) metsandus – Luua Metsanduskool, Eesti Maaülikool

12) metsamasinate juhtimine – Luua Metsanduskool

13) põllu- ja aiasaaduste tootmine – Eesti Maaülikool

14) põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine – Eesti Maaülikool

15) põllumajandus – Olustvere teenindus- ja Maamajanduskool, Põltsamaa Ametikool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus

16) põllumajandusettevõtte majandamine – Eesti Maaülikool

17) taimekasvatussaaduste tootmistehnoloogiad ja tootearendus – Eesti Maaülikool

18) tehnika ja tehnoloogia – Eesti Maaülikool

19) toiduainete tehnoloogia – Eesti Maaülikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus

20) toiduainete töötlemine – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus

21) veemajandus – Eesti Maaülikool

22) veterinaarmeditsiin – Eesti Maaülikool

Tagasi algusesse

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramise ja maksmise või taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole toetuse määramise ja maksmise otsuse alusel 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid mitte hiljem kui 13. detsembril.

2013. aasta eelarves on põllumajandusliku praktikatoetuse  väljamaksmiseks ette nähtud 200 000 eurot.

Tagasi algusesse

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1341 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

 Tagasi algusesse

 

TOETUSE LISAMATERJALID


Seotud valdkondade uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Seotud valdkondades avatud taotlusvoorud

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike