Lisatud: 18. mai 2011

Viimati muudetud: 11. aprill 2012

A A A
Prindi

Nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2011

 

Nõuandesüsteemi toetuse (MAK meede 1.3) taotlusi võetakse vastu 6. juunist kuni 17. juunini 2011. a PRIA keskuses

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


 

 

EESMÄRK

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) nõuandesüsteemi tugevdamine kompetentse info ja teadmiste paremini kättesaadavaks muutmisega.

 

Tagasi algusse...

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu 6. juunist kuni 17. juunini 2011. a PRIA keskuses. PRIA teenindusbüroo keskuses on avatud esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.
Taotluse esitamise aeg tuleb eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering) või infotelefonil  737 7678 . Soovitame taotluse esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@pria.ee  või posti teel.
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).

 

Tagasi algusse...

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

NB! Juhime tähelepanu, et alates  24.04.2011 kehtib uus määruse redaktsioon. Määruse alusel antav nõuandesüsteemi toetus, välja arvatud toetus koordineerivale keskusele, on vähese tähtsusega abi. Vähese tähtsusega abi teatis esitatakse jooksval majandusaastal ja kahel eelmisel majandusaastal saadud vähese tähtsusega abi kohta.
Nõuandesüsteemi toetust võib taotleda tunnustatud nõuandekeskus või koordineeriv keskus. Nõuandesüsteemi toetust antakse nõuandekeskusele vastavalt aastale 1598 kuni 25 565 eurot aastas ja koordineerivale keskusele 5944 kuni 119 515 eurot aastas. Nõuandesüsteemi toetuse taotlemise korral loetakse esimeseks kalendriaastaks taotluse esmakordse esitamise aastat.

Nõuandesüsteemi toetust võib taotleda nõuandekeskus või koordineeriv keskus järgmistele tegevustele:
• kulud nõuandekeskuses pakutavate teenuste sisseseadmiseks;
• nõuandekeskuse konsulentide ja töötajate erialane enesetäiendus;
• kulutused töökeskkonna täiustamiseks ja parandamiseks.

Koordineeriv keskus võib nõuandesüsteemi toetust taotleda lisaks veel järgmistele tegevustele:
• nõuandetoodete väljatöötamine ja rakendamine;
• nõuandekeskusega lepingu sõlminud konsulendina tegutseda soovivate isikute tööpraktikaga seotud kulutuste hüvitamine.

Nõuandesüsteemi toetuse taotlemise korral ei või tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui taotluse esitamise aasta 1. jaanuaril.

 

Tagasi algusse...

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb  nõuandesüsteemi taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul. Toetus makstakse välja refinantseerimise põhimõttel ehk kolme kuu jooksul pärast kulutuse tegemist ja nõuetekohaste maksedokumentide PRIA-le esitamist. Tegevuse elluviimiseks ja kuludokumentide esitamiseks on aega kaks aastat toetuse määramisest arvates.

Tagasi algusse...

 


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, e-post: info@pria.ee
NB! Taotluse esitamiseks tuleb Teil aeg ette registreerida! Selleks helistage palun numbril 737 7678 või kasutage veebipõhist broneeringute süsteemi www.pria.ee/reg

 Tagasi algusse...

 

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike