Lisatud: 12. aprill 2011

Viimati muudetud: 11. aprill 2012

A A A
Prindi

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antav toetus 2011

EESMÄRK

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale kasutusele.

 

VASTUVÕTUAEG- JA KOHT

Taotlusdokumente võetakse erinevalt teistest toetustest vastu Sihtasutuses Erametsakeskus 2-23. maini, hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 24. maist kuni 15. juunini 2011. a.

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 hektari suuruse taotleja omandis oleva metsaala kohta, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ja on kantud keskkonnaregistrisse. Taotleja peab täitma Looduskaitseseadusest ja Metsaseadusest tulenevaid nõudeid.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb Sihtasutus Erametsakeskus 30. aprilliks 2012. aastal. Taotleja arveldusarvele maksab toetuse PRIA hiljemalt 30. juunil 2012. aastal.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Käesolevat toetust makstakse Eesti maaelu arengukava 2007-2013 alusel. Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal asuva ühe hektari metsaala kohta 60,08 eurot (940 EEK) aastas, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot (1720 EEK) hektari kohta aastas.

Täpsemat informatsiooni saate Sihtasutuse Erametsakeskus kodulehelt aadressilt
http://www.eramets.ee/?op=body&id=286 või telefonilt 683 6058, 683 6064 ning e-posti aadressil natura@eramets.ee.

Seotud valdkondade uudised

Maaeluministeeriumis toimus esimene Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2021–2027 ettevalmistava juhtkomisjoni istung. Kava koostamise eesmärk on edendada põllumajandust, toidutootmist ja maaelu.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike