Lisatud: 09. september 2013

Viimati muudetud: 20. aprill 2015

A A A
Prindi

Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.1) 2013

Meetme eesmärk: Toetada erametsaomanikke ja metsaühistuid, tõstes nende konkurentsivõimet. 


Spetsiifilisemad eesmärgid on:

  • metsa tootmispotentsiaali tõstmine metsa liigilise koosseisu parandamiseks või ökoloogiliste väärtuste säilitamiseks ning kasvamajäävate puude väärtuse suurendamiseks;
  • metsa majandamise keskmise tulususe tõstmine;
  • metsaressursi mitmekülgne ja jätkusuutlik majandamine;
  • ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamine.

 

Taotluste vastuvõtmine toimub 1. - 14. oktoober 2013.a Sihtasutuses Erametsakeskus.

 

Taotluse saab esitada Erametsakeskusele:

  • posti teel
  • tuua ise kohale
  • digitaalselt allkirjastatuna metsameede@eramets.ee
  • e-PRIA portaalis

 

Toetuse taotlemiseks vajalikku infot ja vorme palume hankida SA Erametsakeskuse kodulehelt http://www.eramets.ee/toetused/.

Taotlusi menetleb ja toetuse määramise otsuseid teeb PRIA poolt delegeeritud asutusena SA Erametsakeskus, toetused maksab pärast investeeringute elluviimist ja Erametsakeskuse poolset kontrolli välja PRIA.

Lisateavet saab Erametsakeskusest Tallinnas, Mustamäe tee 50, telefonidel 683 6059 ja  683 6065 ning e-posti aadressil metsameede@eramets.ee.

Seotud valdkondade uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus