Lisatud: 18. november 2009

Viimati muudetud: 24. jaanuar 2013

A A A
Prindi

Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus (MAK meede 4) 2009

EESMÄRKMAK logo

Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks. 

 


KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Kohaliku tegevusgrupi toetuse taotlusi võetakse vastu 01. detsembrist kuni 14. detsembrini 2009. a PRIA regiooni teenindusbüroodes. PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7678.

 

Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

 

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Kohaliku tegevusgrupi toetust võib taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu arendamisele. Kohaliku tegevusgrupi liikmeteks on vähemalt kaks kohalikku omavalitsusüksust, sama omavalitsusüksuse territooriumil tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ja mittetulundusühing või sihtasutus.

Kohaliku tegevusgrupi toetust võib taotleda strateegia rakendamiseks.

 

Kohaliku tegevusgrupi toetust antakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Strateegia rakendamiseks antakse kohaliku tegevusgrupi toetust kuni 20% strateegia rakendamise ja projektitoetuse eelarvest.

 

Strateegia rakendamise toetuse kolme aasta eelarve on 600 miljonit krooni.

 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasustPRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (taotlusvooru lõpust).

 

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja tegema investeeringu või tegevuse ja esitama PRIA-le investeeringut või tegevust tõendavad dokumendid kuni kord kuus, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul pärast kulutuste tegemist.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja Tartu keskusest Narva mnt 3, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post: pria@pria.ee

 

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner