Lisatud: 27. veebruar 2013

Viimati muudetud: 25. märts 2014

A A A
Prindi

Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2013

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades selleks kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimus ajavahemikul  1.-8. aprill 2013.a PRIA keskuses aadressil Narva mnt 3, Tartu.

Taotlusi saab esitada iga bäev kell 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678 ja PRIA internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg. Taotlusi saab esitada ka posti teel ja digiallkirjastatult e-maili teel aadressil info@pria.ee.

NB! CD-l, mälupulgal või muul sarnasel infokandjal esitatud taotlusdokumente vastu ei võeta.

Taotlusvooru eelarve on 2 206 597 eurot. Taotlusvoorus esitati 24 taotlust toetusesummas 5 561 585,52 eurot. toetus määrati 6-le taotlusele toetusesummas 2 029 303,21 eurot.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda:

  • uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks;
  • olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.

 

Toetust võib taotleda:

  • mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 199 979 548,28 eurot.

 

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne lubatud suurus sõltub kasvatatavast kalaliigist ja planeeritavast toodangumahust.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 14.08.2013.a. Otsustest teavitatakse toetuse saajat kirja teel kliendiregistrisse kantud postiaadressil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/.  e-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. Kuludokumente saab esitada pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist posti teel PRIA keskuse aadressil, elektrooniliselt aadressil pria@pria.ee  või e-PRIA kaudu.

Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

Toetatav tegevus tuleb ellu viia 2 aasta jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30.06.2015. Vähemalt 30% abikõlblikest kuludest peab olema ellu viidud ühe aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1239.

 

Seotud valdkondade uudised

Täna, 11. septembril toimunud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 seirekomisjoni istungil otsustati kalandussektori esindajatega fondi eelarvevahendid ümber jagada, et tagada mõistlik rahakasutus.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus