Lisatud: 28. veebruar 2011

Viimati muudetud: 30. jaanuar 2012

A A A
Prindi

Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2011

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades selleks kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 06.06.11 - 01.08.11 kõikides PRIA maakondlikes teenindusbüroodes.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saab taotleda:
• uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks;
• olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.
Ehitise põhi- või ehitusprojekti järgne keskmine aastane tootmismaht peab enne või pärast projekti elluviimist olema täisvõimsusel vähemalt:
1) 100 tonni tuuraliste, lõheliste või ahvenaliste seltsi kuuluvat kala;
2) 50 tonni angerjaliste, sägaliste või lestaliste seltsi kuuluvat kala;

Toetatakse ka olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimist või laiendamist, mille tiikide kogupindala on:
1) karpkalaliste seltsi kuuluva kala puhul vähemalt 10 hektarit;
2) jõevähi puhul vähemalt 3500 m2.

Toetust võib taotleda:
mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 199 979 548,28 eurot.

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne lubatud suurus sõltub kasvatatavast kalaliigist ja planeeritavast toodangumahust. Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 90 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1268.

 

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike