Lisatud: 25. juuli 2013

Viimati muudetud: 25. märts 2014

A A A
Prindi

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2013 teine taotlusvoor

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub 09-16.09.2013.a PRIA keskuses Tartus. Selles taotlusvoorus toetatakse 2014.a toimuvatel välismessidel osalemist. Messide nimekiri on kinnitatud PRIA kodulehel toetuse kasutamise kavas

 Taotlusvooru eelarve on 788 000 eurot. Taotlusvoorus esitati 6 taotlust toetusesummas 788 000 eurot.

Taotlused palume saata posti teel aadressil:

PRIA

Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda

  • mittetulundusühing,  kes on tegutsenud vähemalt viis aastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.
  • riigiasutus

 

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks.

Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalsuurused igale tegevusele on kehtestatud toetuse kasutamise kavas.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest ehk kuni 3. jaanuarini 2014.a. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1268.

 

Seotud valdkondade uudised

Täna, 11. septembril toimunud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 seirekomisjoni istungil otsustati kalandussektori esindajatega fondi eelarvevahendid ümber jagada, et tagada mõistlik rahakasutus.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner