Lisatud: 04. aprill 2013

Viimati muudetud: 25. märts 2014

A A A
Prindi

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2013

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud. Koolitustoetust võib taotleda kalandustoodete tootmise- või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on tasunud koolitusteenuse eest.

2013. a taotlusvooru eelarve on 10 000 eurot. Taotlusvoorus esitati  4 taotlust ja kokku taotleti toetust summas 4 038 eurot.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi saab esitada kuni  31.10.2013. a posti teel järgmisel aadressil:

Kalanduse koolitustoetus

PRIA

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks:

• mille on korraldanud "Täiskasvanute koolituse seaduses" nimetatud koolitusasutus;

• mis on toimunud ajavahemikul 01. septembrist 2012. a kuni 31. oktoobrini 2013. a;

• mille kestus on olnud vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi.

Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 875/2007 mõistes, see tähendab, et ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 30 000 eurot.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner