Lisatud: 28. aprill 2011

Viimati muudetud: 30. jaanuar 2012

A A A
Prindi

Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meetme 4.1 projektitaotlused) 2011 teine taotlusvoor

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule arvestades piiratud kalavarudega.


PROJEKTITOETUSE TAOTLUSTE VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Projektitoetuste taotluste vastuvõtuajad annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusgrupp. PRIAsse edastab taotlused tegevusgrupi esindaja. Taotlusi võetakse vastu PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 27.06-08.07.2011.a.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00.
Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA piirkondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegias toodud tegevuse elluviimiseks. Praeguseks hetkeks on strateegia valminud Saaremaa, Võrtsjärve ja Peipsi, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnu, Soome lahe ida- ja läänepiirkonnas. Nende piirkondade ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing ja kohalik omavalitsusüksus võib projektitoetuse taotluse esitada oma piirkonna tegevusgrupile. Iga tegevusgrupp võtab taotlusi vastu enda poolt määratud tähtajal. Teavet on võimalik saada tegevusgrupi kodulehelt.
MTÜ Saarte Kalandus koduleht www.saartekalandus.ee
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond www.vortskalandus.ee
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu www.pkak.ee
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu www.kalanduskogu.ee 
MTÜ Hiiukala www.hiiukala.org
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts www.lrs.ee
MTÜ Harju Kalandusühing www.harjukalandus.ee
MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing www.vrky.ee
Erinevatele tegevustele on ette nähtud erinevad toetuse määrad, see sõltub ka sellest, kas toetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või kohalik omavalitsus. Täpsemalt saab toetuse määra kohta lugeda meede 4.1 määrusest.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 191 734,96 eurot (3 miljonit krooni) kalendriaastas ning 447 381,55 eurot (7 miljonit krooni) kogu programmperioodi kohta.


TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.
Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid projektitoetuse korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta.
Projekti elluviimisega tuleb alustada kaheteistkümne kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest.
Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates toetuse määramise otsuse kättesaamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015.


LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja PRIA keskusest Narva mnt 3, tel 737 1378, faks 737 1201, e-post: angela.annilo@pria.ee.

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike