Lisatud: 02. november 2009

Viimati muudetud: 13. november 2015

A A A
Prindi

Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2009

EESMÄRK

Toetuste peamiseks eesmärgiks on säästlikum kalavarude kasutamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on selektiivsemate kalapüügivahendite arendamine, kalurite sissetulekute stabiilsemaks muutmine ning koostöö soodustamine kalandussektori erinevate huvigruppide vahel.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 28.12.2009 - 18.01.2010 a.

NB! PRIA pikendas taotluste vastuvõtu tähtaega kuni 25.01.2010.

Taotlused palume saata PRIA keskusesse aadressil: 

 

EKF meede 3.1" Muud ühistegevused"
PRIA
Narva mnt 3
51009 TARTU

 


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse võib taotleda koolitusluba omavad täiskasvanute koolitusasutused, avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused ja riigiasutused

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise kavas sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu ja projekti elluviimise tingimused ning milles nähakse ette ka meetme eelarve.

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 35 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus