Lisatud: 08. september 2014

Viimati muudetud: 25. oktoober 2017

A A A
Prindi

Või eraladustamine

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa valitsus keelu teatavate liidu toodete, sealhulgas piimatoodete importimisele Venemaale. Või hinna ja varudega seotud arengusuunad näitavad eriti keerulist turuolukorda, mille võib lõpetada või mida saab leevendada ladustamise abil. Kujunenud turuolukorda arvestades on asjakohane anda toetust või eraladustamiseks ja määrata eelnevalt kindlaks toetuse suurus.

 

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/224 pikendatakse eraladustamise perioodi kuni 2016. aasta sekkumisperioodi lõpuni 30. septembril 2016.Vastavalt (EL) määrusele 947/2014 on toetuse suurus:

18,93 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;

0,28 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamispäeva eest.


Tootja peab säilitama tootmise kohta dokumentatsiooni ning nõustuma toodete kohapealse kontrolliga.

Lepingu sõlmimiseks esitab toodete omanik või ladustaja PRIA-le lepingu sõlmimise taotluse.

Taotluseid saab esitada PRIA keskusesse Tähe 4, Tartu või e-post: turukorraldus@pria.ee

 

Taotlus peab sisaldama järgmist infot:

  • viidet abisumma ette kindlaks määramise määrusele;
  • taotleja andmeid: nimi, aadress ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumber;
  • toode ja vastav CN-kood;
  • toote kogus;
  • ladustusaeg;
  • kui tooted on juba ladustatud, siis lao nimi ja aadress, laopartii/vaadi number ning vajaduse korral loanumber tootjaettevõtte kindlakstegemiseks.

 

 

Toetust antakse ainult juhul, kui lepinguline ladustusaeg on vahemikus 90–210 päeva.

Taotlusega esitatud koguste mõõtühik on „laopartii”, mis kaalub vähemalt ühe tonni ning on ühesuguse koostise ja kvaliteediga, toodetud samas tehases ja võetud ühte lattu hoiule samal päeval.

Peale 60 päevast ladustamist on ladustusajal õigus taotleda toetuse ühekordset ettemakset. Selleks peab ladustaja saatma PRIA-sse taotluse ning esitama tagatise, mis võrdub 110% ettemaksega.

Kui ladustaja soovib eraladustatud toodangu laost välja viia, siis tuleb tal esitada PRIA-le vormikohane avaldus vähemalt 5 tööpäeva enne väljaviimise algust. PRIA maksab toetuse välja nii ruttu kui võimalik kuid hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA turukorralduse büroo (PRIA keskusest Tartus, Tähe 4) telefonidel 737 7630 ja 737 1381 või e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

 

 

 

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus