Lisatud: 05. november 2014

Viimati muudetud: 10. detsember 2015

A A A
Prindi

Vesiviljeluse investeeringutoetus (EKF meede 2.1) 2014

EESMÄRK

Toetuse üldine eesmärk on vesiviljelusettevõtete arendamine ja kaasajastamine.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 01-07.12.2014.a PRIA keskuses Tartus posti teel aadressil:

PRIA

Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo

Narva mnt 3

51009 TARTU

NB! CD-l, mälupulgal või muul sarnasel infokandjal esitatud taotlusdokumente vastu ei võeta.

Taotlusvooru eelarve on 2 000 000 eurot.

Taotlusvoorus esitati kokku 16 taotlust toetusesummas 2 036 393 eurot.

Toetus määrati 13-le taotlusele kogusummas 994 734 eurot.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda:

  • olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks, laiendamiseks;
  • tegutseva vesiviljelusettevõtte uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks.

 

Toetust võib taotleda:

  • vesiviljelusega tegelev ettevõtja, kes 2013.a taotlusvoorus esitas meetme 2.1 tingimustes sätestatud korras taotluse toetuse saamiseks ja tema taotluse kohta tehti rahuldamata jätmise otsus meetme määruse § 15 lg 1 alusel (meetme rahastamise sama aasta eelarve jääk ei võimaldanud enam teha ühtegi taotluse rahuldamise otsust).

 

Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne lubatud suurus sõltub kasvatatavast kalaliigist ja planeeritavast toodangumahust.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 20.04.2015.a. Otsustest teavitatakse toetuse saajat kirja teel kliendiregistrisse kantud postiaadressil hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/ E-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. Kuludokumente saab esitada pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist posti teel PRIA keskuse aadressil, elektrooniliselt aadressil pria@pria.ee või e-PRIA kaudu.

 

Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

Toetatav tegevus tuleb ellu viia hiljemalt 31. detsembriks  2015.a aastal.

Vähemalt 30% abikõlblikest kuludest peab olema ellu viidud hiljemalt 1. augustiks 2015.a.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1239.

  

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, mille alusel esitatakse erandkorras 2018. aasta neljandas kvartalis läbiviidud praktika kohta taotlus 2019. a jaanuaris. Määrus aitab kaasa õppurite praktikate sooritamisele ettevõttes.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike