Lisatud: 04. veebruar 2010

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine (EKF meede 3.2) 2010

EESMÄRK
Meetme 3.2 alusel antavate toetuste peamiseks eesmärgiks on kalavarude loodusliku taastootmisvõime parandamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on kudealade ja kalakoelmute taastamine, hooldamine, laiendamine ja parendamine ning kunstkoelmute rajamine ja paigaldamine.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 08 -23.03.2010. a.
Taotlused palume saata posti teel järgmisel aadressil:
EKF meede 3.2 «Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine»
PRIA
Narva mnt 3
51009 TARTU

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saavad taotleda avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused ja riigiasutused.
Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise kavas sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu ja projekti elluviimise tingimused ning selles nähakse ette ka meetme eelarve.
Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 35 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner