Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 01. veebruar 2010

A A A
Prindi

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2008

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu PRIA keskuses ajavahemikul 16.-22. detsember 2008 

 


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda mittetulundusühing:

 

-            kes on tegutsenud vähemalt viis aastat,

 

-            kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.

 

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Selles taotlusvoorus toetatakse messidel osalemist. Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.

 

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalsuurused igale tegevusele on kehtestatud toetuse kasutamise kavas.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas  juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

 


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1268 või 737 1378.

 

 

 

 

 

Uudised

Uuest aastast muutus otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist. Kokku muutus toetuste taotlemise ja menetlemise kord viies maaeluministri määruses.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner