Lisatud: 04. veebruar 2015

Viimati muudetud: 22. märts 2016

A A A
Prindi

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2015

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub 02. – 06.03.2015 PRIA keskuses Tartus posti teel järgmisel aadressil:.

Taotlused palume saata posti teel aadressil:

PRIA

Narva mnt 3

51009 TARTU

 2015.a taotlusvooru eelarve on 593 000 eurot.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda                                                                            

• mittetulundusühing,  kes on tegutsenud vähemalt viis aastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.

• riigiasutus

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Kava on hetkel kooskõlastamisel.

Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest ehk kuni  25. juuni 2015 .a. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

 Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus