Lisatud: 05. november 2014

Viimati muudetud: 08. aprill 2015

A A A
Prindi

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2014

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotluste vastuvõtt toimub 01-07.12.2014.a PRIA keskuses Tartus. Selles taotlusvoorus toetatakse ainult Moskva PRODEXPO 2015 messil osalemist. Messil osalemise eelarve on 111 771 eurot. Esitati 1 taotlus summas 111 771 eurot.

 

Taotlused palume saata posti teel aadressil:

PRIA

Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo

Narva mnt 3

51009 TARTU

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda

• mittetulundusühing,  kes on tegutsenud vähemalt viis aastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.

• riigiasutus

Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest ehk kuni  27. märtsini 2015 .a. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1268.

 Uudised

Ajavahemikus 2.-18. märts esitati PRIAle 2404 loomakasvatustoetuste taotlust. Viit liiki üleminekutoetusi saab e-PRIA vahendusel taotleda 21. märtsi südaööni, piimalehma kasvatamise otsetoetust pärast seda hilinenult veel 16. aprillini.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus