Lisatud: 14. juuni 2010

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2010

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu Tartus PRIA keskuses, aadressil Narva mnt. 3 ajavahemikul 26.08- 03.09.2010. Taotlusi saab esitada iga päev kell 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678 ja PRIA internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust võib taotleda mittetulundusühing:
- kes on tegutsenud vähemalt viis aastat,
- kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.
Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks.
Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele.
Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalsuurused igale tegevusele on kehtestatud toetuse kasutamise kavas.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1268

 

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike