Lisatud: 26. juuli 2012

Viimati muudetud: 14. oktoober 2015

A A A
Prindi

Ühistegevused tegevus "Muud ühistegevused" (EKF meede 3.1) 2012

  

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:


 

EESMÄRK

Toetuste peamiseks eesmärgiks on säästlikum kalavarude kasutamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on selektiivsemate kalapüügivahendite arendamine, kalurite sissetulekute stabiilsemaks muutmine ning koostöö soodustamine kalandussektori erinevate huvigruppide vahel.

Tagasi algusse


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotluste vastuvõtt toimus 27.08 – 03.09.2012.

Taotlused palume saata posti teel aadressil:
PRIA, Arengutoetuste osakonna Piirkonna büroo (EKF meede 3.1" Muud ühistegevused")
Narva mnt 3
51009 TARTU

Tagasi algusse


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saavad taotleda avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused ja riigiasutused. Meetme määruse paragrahv 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse elluviimiseks võib lisaks eespool nimetatud asutustele toetust taotleda koolitusluba omavad täiskasvanute koolitusasutused.

Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise kavas sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu ja projekti elluviimise tingimused ning milles nähakse ette ka meetme eelarve.

Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

Tagasi algusse


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 35 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

Tagasi algusse


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

Uudised

Maaeluministeerium andis Riigikogu maaelukomisjoni istungil ülevaate põua mõjudest ning erinevatest lahendustest, mida nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidu liikmesriikides on põllumeeste olukorra leevendamiseks kasutatud.

Kõik uudised »

Liitu meie postiloendiga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner