Lisatud: 25. august 2009

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) esimene taotlusvoor 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 02.03.2009-16.03.2009 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Tartu maakonna teenindusbüroodes.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda:

1) tootjaorganisatsioonide liikmete kala külmutamiseks ja ladustamiseks vajaliku külma- ja laohoone ehitamiseks, mille põhiprojekti järgne võimsus on vähemalt:
a) 2000 tonni külmutatud kala ladustamise maht;
b) 200 tonni kala külmutamise võimsus ööpäevas.

2) Tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu töötlemiseks (jahutamine, rookimine, pea äralõikamine, külmutamine jms) vajaliku ehitise, sealhulgas külma- ja laohoone ehitamine.

Toetust võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes on tunnustatud kilu või raime osas või on tunnustatud vesiviljelustoodete osas.

Toetust makstakse kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta programmperioodil sõltub külmutatud kala ladustamise mahust. Vesiviljelustoodete osas tunnustatud tootjaorganisatsioonil on maksimaalne toetuse suurus programmperioodil 10 milj krooni. Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1378, 737 1377 või 737 1388

 

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus