Lisatud: 25. august 2009

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) esimene taotlusvoor 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise.

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu 02.03.2009-16.03.2009 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Tartu maakonna teenindusbüroodes.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust saab taotleda:

1) tootjaorganisatsioonide liikmete kala külmutamiseks ja ladustamiseks vajaliku külma- ja laohoone ehitamiseks, mille põhiprojekti järgne võimsus on vähemalt:
a) 2000 tonni külmutatud kala ladustamise maht;
b) 200 tonni kala külmutamise võimsus ööpäevas.

2) Tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu töötlemiseks (jahutamine, rookimine, pea äralõikamine, külmutamine jms) vajaliku ehitise, sealhulgas külma- ja laohoone ehitamine.

Toetust võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes on tunnustatud kilu või raime osas või on tunnustatud vesiviljelustoodete osas.

Toetust makstakse kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta programmperioodil sõltub külmutatud kala ladustamise mahust. Vesiviljelustoodete osas tunnustatud tootjaorganisatsioonil on maksimaalne toetuse suurus programmperioodil 10 milj krooni. Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1378, 737 1377 või 737 1388

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike