Lisatud: 26. märts 2014

Viimati muudetud: 04. veebruar 2015

A A A
Prindi

Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) 2014

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise.

 

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 28.04.2014- 02.05.2014.

 

Taotlused palume saata posti teel aadressil:

PRIA, Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo (EKF meede 3.1 "Ühisinvesteeringud")

Narva mnt 3

51009 TARTU

Taotlusvooru eelarve on 2 409 840 eurot. Esitati 4 taotlust toetusesummas kokku 2 409 840 eurot. Toetus määrati 4-le taotlusele kokku toetusesummas 2 395 608 eurot.

 

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 Toetust saab taotleda:

1) tootjaorganisatsioonide liikmete kala külmutamiseks ja ladustamiseks vajaliku külma- ja laohoone ehitamiseks, mille põhiprojekti järgne võimsus on vähemalt:

a) 2000 tonni külmutatud kala ladustamise maht;

b) 200 tonni kala külmutamise võimsus ööpäevas.

2) kala käitlemiseks vajalike seadmete soetamiseks

Toetust võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes on tunnustatud kilu või räime osas. Toetust makstakse kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 18. august 2014.a. Otsustest teatatakse taotlejat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kirja teel PRIA kliendiregistrisse kantud postiaadressil. Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/ . E-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates. Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb PRAle esitada hiljemalt 30.06.2015.a. 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus