Lisatud: 26. märts 2014

Viimati muudetud: 04. veebruar 2015

A A A
Prindi

Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) 2014

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise.

 

 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 28.04.2014- 02.05.2014.

 

Taotlused palume saata posti teel aadressil:

PRIA, Arengutoetuste osakonna piirkonna büroo (EKF meede 3.1 "Ühisinvesteeringud")

Narva mnt 3

51009 TARTU

Taotlusvooru eelarve on 2 409 840 eurot. Esitati 4 taotlust toetusesummas kokku 2 409 840 eurot. Toetus määrati 4-le taotlusele kokku toetusesummas 2 395 608 eurot.

 

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

 Toetust saab taotleda:

1) tootjaorganisatsioonide liikmete kala külmutamiseks ja ladustamiseks vajaliku külma- ja laohoone ehitamiseks, mille põhiprojekti järgne võimsus on vähemalt:

a) 2000 tonni külmutatud kala ladustamise maht;

b) 200 tonni kala külmutamise võimsus ööpäevas.

2) kala käitlemiseks vajalike seadmete soetamiseks

Toetust võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes on tunnustatud kilu või räime osas. Toetust makstakse kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotlused vaadatakse läbi ja otsused tehakse hiljemalt 18. august 2014.a. Otsustest teatatakse taotlejat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kirja teel PRIA kliendiregistrisse kantud postiaadressil. Kõige mugavamalt ja kiiremini on võimalik kliendiandmeid vaadata ja muuta elektrooniliselt kliendiportaalis e-PRIA https://epria.pria.ee/epria/ . E-PRIA kasutamise juhendid leiate PRIA kodulehel aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates. Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb PRAle esitada hiljemalt 30.06.2015.a. 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1377.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, mille alusel esitatakse erandkorras 2018. aasta neljandas kvartalis läbiviidud praktika kohta taotlus 2019. a jaanuaris. Määrus aitab kaasa õppurite praktikate sooritamisele ettevõttes.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike