Lisatud: 21. jaanuar 2009

Viimati muudetud: 03. aprill 2012

A A A
Prindi

Toiduabi 2011

Sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimine Euroopa Liidus enim puudust kannatavatele isikutele

 

EESMÄRK

Meetme eesmärk on abistada Euroopa Liidus enim puudust kannatavaid isikuid. Abisaajate määramise aluseks on perekonnaliikmete sissetulek ning toiduained jagatakse abisaajale tasuta. Kui jaotatatavast toiduabi kogusest ei jagu kõigile õigustatud isikutele toiduabi saama, siis eelistatakse toiduabi jaotamisel üksikvanemaid, vähemalt neljalapselisi perekondi ning puudega inimesi.

Selle toetusmeetme raames teeb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) koostööd heategevusorganisatsioonidega. Heategevusorganisatsioonid teevad kindlaks, millistest pika säilivusega teravija- ja piimatoodetest tunneksid puudust abivajavad inimesed. Nad määravad kas ise või koostöös kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega kindlaks abisaajate gruppi kuuluvate inimeste arvu ja orieenteeruva toiduainete vajaduse. Peale toiduainete kättesaamist korraldavad heategevusorganisatsioonid toiduabi jaotuse ning viivad jagamise läbi.

Euroopa Komisjon määrab iga liikmesriigi jaoks kogused ja summad, mida saab kasutada toiduabi programmis. Nende põhjal viib PRIA läbi riigihanke, mille tulemusel selgitatakse ettevõte, kes valmistab või hangib, pakendab ja  märgistab heategevusorganisatsiooni poolt soovitud ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud tooted.  Vastavalt riigihanke tulemustele võib PRIA heategevusorganisatsioonide poolt taotletud koguseid proportsionaalselt kas suurendada või vähendada.  Riigihanke võitnud ettevõte transpordib need tooted heategevusorganisatsioonidele.

 

TAOTLUSE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Toiduabi jaotada soovivad heategevusorganisatsioonid peavad esitama selleks PRIA-le taotluse igal aastal 2. maiks posti teel aadressil:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3
51009 Tartu 

 

TOETUSE TUTVUSTUS JA TINGIMUSED

Heategevusorganisatsioonid, kes soovivad  osaleda toiduabi skeemis, peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • nad on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
  • nende tegevusvaldkond peab hõlmama heategevust;
  • nad on  kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
  • nad peavad arvestust jagamiseks saadud ja jagatud toiduainete kohta. Selleks peavad heategevusorganisatsioonid alles hoidma kauba saamise saatelehed, kauba laiali jagamise saatelehed, arvestuse pidamise dokumendid. Neil peab olema dokumentaalne tõendus (toiduabi saajate nimed, kuupäevad, kogused, allkirjad kättesaamise kohta) jagamise kohta;
  • nad võimaldavad PRIA-l läbi viia kohapealseid kontrolle igas toiduabi jagamise etapis.

PRIA teeb otsuse heategevusorganisatsioonide taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta taotlemisele järgneva aasta 31. märtsiks.Vastava teabe edastab PRIA heategevusorganisatsioonidele ja avalikustab PRIA kodulehel.

Kogused jõuavad heategevusorganisatsioonideni hiljemalt30. juuniks.  Toodete tarnimise täpne ajakava lepitakse kokku tarnija ja heategevusorganisatsioonide vahel. Toiduained peavad olema heategevusorganisatsioonidel abivajajatele laiali jagatud 31. detsembriks. 2011 aasta programmi pikendati kuni 29.02.2012.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Toiduabi jagamist reguleerivad õigusaktid on toodud käesoleva teksti lõpus alajaotises Juriidilised alused, milles on kirjeldatud meedet käsitlevad täpsemad tingimused ja korrad.

Lisainfot saab telefonil  737 7630 ja e-mailil turukorraldus@pria.ee.

 

 

Juriidilised alused
Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike