Lisatud: 17. mai 2010

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Sotsiaalmajanduslikud meetmed (EKF meede 1.5) 2010

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on toetada kalureid kalapüügi lõpetamisel. Toetus on mõeldud laevapere liikmetele, kes kaotavad või on kaotanud töö EKF meetme 1.1 raames utiliseeritud või sihtotstarvet muutnud kalalaevadel koondamise tõttu. Üks taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu 14.06 - 21.06.2010 PRIA Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakonna teenindusbüroodes.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 156 466 krooni ja sõltub nõuetele vastava taotluse esitanud laevapere liikmete arvust. Tulumaksuseaduse kohaselt kuulub toetus tulumaksuga maksustamisele.
Toetus makstakse välja pärast seda, kui laev, mille pardal taotleja töötas on lõplikult püügilt kõrvaldatud ja kalalaevade registrist kustutatud. Toetuse saajaga peab olema lõpetatud meretööleping koondamise tõttu. Pärast toetuse väljamaksmist ei tohi toetuse saaja 12 kalendrikuu jooksul asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda kutselise kalapüügiga.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 90 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab PRIA kalandustoetuste büroost telefonil 737 1388.

 

 

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner