Lisatud: 13. september 2010

Viimati muudetud: 12. märts 2012

A A A
Prindi

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus 2010

 

Dokumente võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 8. oktoobrist kuni 5. novembrini 2010.

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

 

 


 

 

EESMÄRKMAK logo

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse (edaspidi sõnnikuhoidlate toetus) eesmärgiks oli Eesti maaelu arengukava 2004-2006 alusel loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla (edaspidi sõnnikuhoidla) veekaitsenõuetega vastavusse viimine.
Sõnnikuhoidlate toetuse menetlemise aluseks on põllumajandusministri määrus "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord".

Tagasi algusse...

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Dokumente võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 8. oktoobrist kuni 5. novembrini 2010.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil  737 7679. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/reg).

Tagasi algusse...

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Alates 2009. aastast ükski taotleja enam toetust taotleda ei saa.
Seda põhjusel, et kogu toetus, mida taotlejatel õigus saada oli, on juba väljamakstud (toetust maksti maksimaalselt kolm korda kohustuseperioodi jooksul).

Taotlejatel, kes võtsid kohustuse 2006. aastal ja said PRIA-lt 2009. aastal pikendust investeeringute tegemiseks, tuleb tõendada dokumentide vastuvõtuperioodil investeeringute tegemist. Kõik kavandatud investeeringud peavad olema lõpetatud 4. novembriks 2010.

Vastuvõtuperioodil esitatavad dokumendid:
a.     Vorm MT65C-1 (Investeeringuaruande lisa investeeringute lõpetamise kohta);
b.     Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid.

Investeeringu teostamist tõendavateks dokumentideks võivad olla:

  • ehitusloa koopia. Ehitusloa koopia tuleb esitada kõikidel taotlejatel, kellel on investeeringukava vormil investeeringuks märgitud projekteerimine.
  • ehitustööde päeviku koopia. Ehituspäeviku pidamise nõue kehtib kõikidele taotlejatele, kes ehitavad suurema sõnnikuhoidla kui 60 m2.
  • osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia. Osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendavaks dokumendiks on näiteks tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid.

Taotleja, kes ehitab oma jõududega sõnnikuhoidlat, mille suurus on alla 60 m2, ei pea  investeeringu teostamist tõendavaid dokumente esitama, küll aga tuleb neil esitada investeeringuaruande lisa (vorm MT65C-1).

Tagasi algusse...

 

OTSUSE TEGEMINE
Kohustuse lõppemise käskkirjad kinnitab PRIA peadirektor hiljemalt 15. maiks 2011.

Tagasi algusse...

 

LISAINFO JA KONTAKT
Küsimuste korral palume helistada PRIA infotelefonil 737 7679 või saata e-kiri aadressil info@pria.ee

Tagasi algusse...

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus