Lisatud: 03. veebruar 2010

Viimati muudetud: 07. september 2011

A A A
Prindi

Sisevete kalanduse toetus (EKF meede 2.2) 2010

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse, kalalaevastikku ja seadmetesse, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT
Taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 08 - 23.03.2010. a. PRIA Tartu, Põlva, Jõgeva, Viljandi, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonna teenindusbüroodes.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus teenindusbüroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg.

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
Toetust saab taotleda segmenti 4S4 kuuluva kalalaeva ümberehitamiseks või uute seadmete ja vahenditega varustamiseks, mis aitab kaasa ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele, energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele.

Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja:
• kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva liisingulepingu alusel;
• kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogus.

Toetust makstakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Maksimaalsete abikõlblike kulutuste suurus ühe kalalaeva moderniseerimiseks sõltub laeva kogumahutavusest (GT). Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 90 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.
Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid tuleb PRAle esitada kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates.

LISAINFO JA KONTAKT
Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonidel 737 1388.

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike