Lisatud: 10. märts 2005

Viimati muudetud: 21. oktoober 2009

A A A
Prindi

Sertifitseeritud seemne tootmise toetus 2003

Sertifitseeritud seemne tootmise toetuse maksmise aluseks on määrus “Sertifitseeritud seemne tootmise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”.

Toetust saab taotleda isik, kellele on väljastatud tegevusluba põllu- ja aiakultuuride seemne tootmiseks. Toetust võib taotleda taotluse esitamise aastale eelnenud aastal taotleja poolt Eestis kasvatatud ning taotluse esitamise ajaks Eestis sertifitseeritud põllumajanduskultuuridele seemnetele. Toetatavad põllumajanduskultuurid liigid on: lutserni liigid, ida-kitsehernes, valge mesikas, punane ristik, roosa ristik, valge ristik, harilik nõiahammas, lupiini liigid, põldtimut, harilik aruhein, punane aruhein, lamba-aruhein, sale haguhein, kasteheina liigid, harilik kerahein, nurmika liigid, karjamaa raihein, itaalia raihein, üheaastane raihein, aas-rebasesaba, kõrge raikaerik, roog-aruhein, ohtetu püsikluste, päideroog, festulolium, luht-kastevars, mugultimut, kartul.

Sertifitseeritud seemne tootmise toetuse taotlusi võetakse vastu 2.-16. juunini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikes büroodes. Lisaks vormi kohasele taotlusele peab taotleja esitama taotluse taotleja andmete kandmiseks toetuste registrisse (kui taotleja ei ole seda esitanud alates 1. jaanuarist 2002).

PRIA kontrollib Maksuametist ja Äriregistrist, kas toetuse taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib taotluses esitatud andmete vastavust tegelikkusele.

Lähtuvalt toetuse kohta ettenähtud rahasumma suurusest ning nõuetekohaste taotluste järgsetest sertifitseeritud seemne kogukaalust kehtestab põllumajandusminister toetuse ühikumäära sertifitseeritud seemne ühe kilogrammi kohta 10. septembriks.

Toetus makstakse välja hiljemalt 25. septembriks.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner