Lisatud: 17. detsember 2015

Viimati muudetud: 25. oktoober 2017

A A A
Prindi

Sealiha eraladustamine 2016


Euroopa Liidu sealihasektori olukord halvenes 2014. ja 2015. aastal. Sealihasektori eripäraks on see, et aretussektor kohandub aeglasemalt, kui tapasigade nõudlus väheneb, ning seetõttu on liidu sealiha tootmine suurenenud, samal ajal kui hästi toimiv eksport on Venemaa ekspordituru äralangemise tõttu märgatavalt vähenenud. Seepärast on asjakohane anda abi sealiha eraladustamiseks ja määrata eelnevalt kindlaks abi suurus.

Vastavalt (EL) määrusele 2016/132 on taotluste esitamise lõppkuupäev 03.02.2016.Alates 4. jaanuarist 2016 võib esitada eraladustusabi taotlusi alljärgnevate sealihatoodete kategooriate kohta:

Tootekategooriad

Tooted, mille eest abi antakse

Abisumma ladustusaja kohta, mille pikkus on (eurot/tonn)

Päevasummad (eurot tonni kohta päevas)

90 päeva

120 päeva

150 päeva

1

2

3

4

5

6

Kategooria 1

ex 0203 11 10

Poolrümbad ilma esijalgade, saba, neerude, vahelihase kõõluselise osa ja seljaajuta (1)

Loomade terved rümbad kaaluga kuni 20 kg

274

291

307

0,54

Kategooria 2

ex 0203 12 11

Tagaosad

304

 

 

 

318

 

 

 

332

 

 

 

0,47

 

 

 

ex 0203 12 19

Abaosad

ex 0203 19 11

Eesosad

ex 0203 19 13

Seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükiga, seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

Kategooria 3

ex 0203 19 55

Reietükid, abaosad, eesosad, seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükiga, konditustatud seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

335

350

364

0,49

Kategooria 4

ex 0203 19 15

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud

250

264

278

0,47

Kategooria 5

ex 0203 19 55

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud, ilma kamara ja ribideta

269

284

298

0,48

Kategooria 6

ex 0203 19 55

„Keskosale” vastavad konditustatud jaotustükid, kamara või rasvaga või ilma (4)

272

288

304

0,53

Kategooria 7

ex 0209 10 11

Seapekk, kamaraga või ilma (5)

168

175

182

0,24


(1)  Abi võib samuti anda Wiltshire'i moodi seapoolrümpade eest, st ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja diafragmata rümpade eest.

(2)  Seljatükid ja kaelatükid võivad olla kamaraga või ilma, kuid küljesoleva rasvakihi paksus ei tohi ületada 25 mm.

(3)  Lepingud võib sõlmida nimetatud toodete mis tahes kombinatsiooni kohta.

(4)  Sama jaotus, mis CN-koodi 0210 19 20 alla kuuluvate toodete puhul.

(5)  Värske rasvkude, mis on sea kamara alla moodustunud ja sellele kinnitunud, sõltumata kehaosast, millest see on saadud; kamaraga rasvkoe puhul peab rasvkoe mass ületama kamara massi.

Taotlusvormid palume esitada elektrooniliselt aadressil turukorraldus@pria.ee

Taotlused võivad hõlmata  90-, 120- ja150-päevast ladustusaega.

Taotlus tuleb esitada ainult ühe eelpool toodud tabelis loetletud tootekategooria kohta, märkides ära selle kategooria alla kuuluva asjakohase CN-koodi.

Iga taotlus peab hõlmama vähemalt miinimumkogust, mis on 10 tonni konditustatud toodete puhul ja 15 tonni muude toodete puhul.

Tagamaks, et ettevõtjad täidavad oma lepingulisi kohustusi ja et meetmel on soovitud mõju turule, tuleb kindlaks määrata tagatis.

Iga tootetonni kohta esitatava tagatise suurus on 20 % eelpool toodud  tabeli veergudes 3–5 kindlaks määratud abisummast.

Ekspordiks ettenähtud toodete puhul on minimaalne ladustamisaeg 60 päeva.

Sel juhul abi suurust vähendatakse võrdeliselt ladustusaja vähendamisega vastavalt eelpool toodud tabeli veerus 6 märgitud päevasummadele.

Toodete puhul, mille ladustamine toimub pärast lepingu sõlmimist, peab lepingulise koguse paigutama lattu 28 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

Peale 60 päevast ladustamist on ladustusajal õigus taotleda toetuse ühekordset ettemakset. Selleks peab ladustaja saatma PRIA-sse taotluse (vt. Vormid)  ning esitama tagatise, mis võrdub 110% ettemaksega.

Kui ladustaja soovib eraladustatud toodangu laost välja viia, siis tuleb tal esitada PRIA-le vormikohane teavitusvorm (vt. Vormid) vähemalt 5 tööpäeva enne väljaviimise algust.

Ladustusperioodi lõppedes esitab ladustaja PRIA-le taotluse toetuse väljamaksmiseks (vt. Vormid). PRIA maksab toetuse välja nii ruttu kui võimalik kuid hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist.

 

 

LISAINFO JA KONTAKT

Indrek Mõtt,  PRIA Turukorralduse büroo peaspetsialist
tel. 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner