Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 28. veebruar 2011

A A A
Prindi

Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks (meede 1.1) 2008

EESMÄRK
Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.

 


VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu PRIA regioonide Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna büroodes perioodil 1.-15. detsember.

 


TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja:

  • - kes on kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva kapitalirendilepingu alusel;
  • - kellele on kalapüügiseaduse alusel antud kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel.

 

Toetust saab taotleda nende merel püüdvate kalalaevade lammutamist või sihtotstarbe lõplikku muutmist, mis on registreeritud kalalaevade riiklikus registris ja kuuluvad segmenti, mille suhtes kohaldatakse püügikoormuse reguleerimise kava kohaselt kalapüügi alalise lõpetamise abinõusid. Kalalaev peab olema vähemalt kümme aastat vana ja töökorras.

 

Maksimaalsed taotletavad toetuse summad sõltuvad laeva kogumahutavusest (GT). Toetuse andmisel lähtutakse paremusjärjestusest, mis moodustatakse vähempakkumise põhimõttel.

 

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas juhendmaterjalis "Abiks Taotlejale".

 

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 90 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Toetuse maksmise otsused tehakse 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.

 


LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1378

 

 

Uudised

Uuest aastast muutus otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist. Kokku muutus toetuste taotlemise ja menetlemise kord viies maaeluministri määruses.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner