Lisatud: 24. oktoober 2017

Viimati muudetud: 25. oktoober 2017

A A A
Prindi

Puuviljasektori erakorraline toetus

Puuviljasektori erakorraline toetus

Puuviljasektori erakorralise toetuse kehtestab EL liikmesriikides Komisjoni delegeeritud (EL) määrus nr 2017/1165, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele.

Siseriiklikult reguleerib toetust maaeluministri 16.10.2017 määrus nr 65 "Puuviljasektori erakorraline toetus"

Täpsema info toetuse eesmärkide ja tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 

EESMÄRK

Erakorralise meetmena Venemaa sanktsioonide mõjude leevendamiseks kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puuviljade tootjatele. Kõnealused ajutised Euroopa liidu toetusmeetmed hõlmavad turult kõrvaldamist, saagi koristamata jätmist ja toorelt koristamist.

TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Enne kavandatavaid tegevusi seoses saagiga  esitab taotleja Põllumajandusametile (PMA) vormi kohase teatise (vt. Vormid). Selle järgselt PMA teostab vajalikud kohapealsed kontrollid.

Tegevusi võib ellu viia  ehk saagi koristamata jätmine, turult kõrvaldamine või toorelt koristamine peab toimuma 30. juunini 2018 või kuni komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2017/1165 artikli 2 lõikes 1 sätestatud koguse täitumiseni (2 000 tonni).

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormi kohase toetuse taotluse (vt. Vormid) hiljemalt 31. juuliks 2018 PRIA keskusesse:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tähe 4
51010 Tartu

Samuti on võimalik taotlusi esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Abi saab taotleda järgmiste värskelt tarbimiseks ette nähtud toodete suhtes vastavalt CN(toote)koodidele:

a)       CN-koodi 0808 10 alla kuuluvad õunad;

b)       CN-koodi 0808 30 alla kuuluvad pirnid;

c)        CN-koodi 0809 40 05 alla kuuluvad ploomid;

d)        CN-koodi 0809 29 00 alla kuuluvad maguskirsid;

 

Tootepõhised maksimumtoetussummad on hektaripõhised ja tulenevad (EL) määruse nr 2017/1165 lisast II.

 

TOETUSE MAKSMINE

 PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetus oleks võimalik välja maksta hiljemalt 30. septembriks 2018.

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot toetuse taotluste ja väljamaksete kohta saab PRIA turukorralduse büroost telefonil 737 1338, e-post: turukorraldus@pria.ee. Teatiste ja toetatavate tegevuste kohta saab infot Põllumajandusametist.

 

LISAMATERJALID

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner