Lisatud: 08. juuni 2009

Viimati muudetud: 24. august 2010

A A A
Prindi

Praktikatoetus 2009

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada põllumajandustootja ettevõttes toimuva põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase (edaspidi praktikant) õppepraktika juhendamise ja korraldamise kulud.


TAOTLUSTE VASTUVÕTMISE AEG JA KOHT

Taotlusi saab esitada 18. juulist - 19. augustini 2009 posti teel järgmisel aadressil:

Praktikatoetus

PRIA

Narva mnt 3

51009 TARTU


Taotlust võib esitada ka elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:

info@pria.ee.

 

Taotlusele tuleb lisada:

1.      õppepraktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava diplomi või tunnistuse koopia;

2.      taotluse esitamise aastale eelnenud kolme aasta kohta õppepraktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või põllumajandustoodete tootmise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi koopia;

3.      õppeasutuse ja praktikandiga õppepraktika korraldamiseks sõlmitud lepingu koopia;

4.      vormikohane avaldus taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui tema andmed ei ole juba varem vastavasse registrisse kantud.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Praktikatoetust saab taotleda põllumajandustootja, kes korraldab oma ettevõttes põllumajanduserialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika.

Toetuse saamiseks peab taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes praktikanti juhendab, omama erialast ettevalmistust ja vähemalt kolme aastast töökogemust põllumajandussaaduste tootmise alal, sellest viimase aasta õppepraktikat korraldavas ettevõttes.

Ühe juhendaja juhendamisel võib korraga olla kuni kaks praktikanti, kelle õppepraktika korraldamiseks peab olema praktikatoetuse taotlejal sõlmitud leping nii õppeasutuse kui ka praktikandiga. Iga praktikandi kohta esitatakse vormikohane taotlus.

Toetuse saamiseks tuleb õppepraktika korraldada ajavahemikus 1. jaanuarist - 1. novembrini 2009.

Pärast õppepraktika lõppu, kuid mitte enne toetuse määramise otsustamist ja mitte hiljem kui 7. novembril 2009, tuleb PRIA-le esitada vormikohane aruanne õppepraktika korraldamise kohta. Kui taotleja on korraldanud praktikat rohkem kui ühele praktikandile, tuleb aruanne esitada iga praktikandi kohta eraldi.

 

PÕLLUMAJANDUSERIALADE LOETELU, MILLE OMANDAMISEL TOETUST ANTAKSE

Toetust antakse kutseõppes põhihariduse või keskhariduse baasil, kutsekeskharidusõppes, rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes ja magistriõppes õppimise korral järgmistel põllumajanduserialadel:
1) aiandus - Räpina Aianduskool, Eesti Maaülikool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Hiiumaa Ametikool;
2) haljastus - Luua Metsanduskool, Räpina Aianduskool;
3) hobumajandus - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
4) iluaiandus - Räpina Aianduskool, Eesti Maaülikool;
5) karusloomakasvatus - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
6) liikurmasinate juht - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
7) liikurmasinate tehnik - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
8) loodusmajandus - Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool;
9) looduskeskkonna- ja maastikukorraldus - Hiiumaa  Ametikool, Räpina Aianduskool;
10) loomakasvatussaaduste tootmine - Eesti Maaülikool;
11) maamajanduslik ettevõtlus ja finantseerimine - Eesti Maaülikool;
12) maamajanduse mehhaniseerimine - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
13) maaparandus ja vesiehitus - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool;
14) maastikuehitus - Luua Metsanduskool, Räpina Aianduskool;
15) metsamajandus - Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Luua Metsanduskool;
16) metsandus - Hiiumaa Ametikool, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool;
17) metsamasinate juhtimine - Luua Metsanduskool;
18) põllu- ja aiasaaduste tootmine - Eesti Maaülikool;
19) põllumajandus - Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Põltsamaa Ametikool, Vana-Antsla Kutsekeskkool;
20) põllumajandusettevõtte majandamine - Eesti Maaülikool;
21) põllumajandus hobusekasvatuse suunaga - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
22) põllumajandusmasinad - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
23) põllumajandus mehhaniseerimise suunaga - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
24) põllumajanduslik tootmine - Järvamaa Kutsehariduskeskus;
25) talu- ja kodumajandus - Põltsamaa Ametikool, Vana-Antsla Kutsekeskkool;
26) tehnika ja tehnoloogia - Eesti Maaülikool;
27) toiduainete tehnoloogia - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Tartu Kutsehariduskeskus, Eesti Maaülikool;
28) veoautojuht - Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Hiiumaa Ametikool;
29) veterinaarmeditsiin -  Eesti Maaülikool;


TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

Toetuse määramine otsustatakse hiljemalt 17. septembriks 2009. Toetust makstakse taotlejale õppepraktika korraldamise aruande ja toetuse määramise otsuse alusel 25 tööpäeva jooksul arvates aruande esitamise tähtpäevast, seega hiljemalt 11. detsembriks 2009.

2009. aasta eelarves on praktikatoetuseks eraldatud 2 000 000 krooni.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab PRIA riiklike toetuste büroost telefonidel 737 7341, 737 1387, faks 737 1201, e-post: info@pria.ee.

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus