Lisatud: 09. juuni 2005

Viimati muudetud: 17. august 2009

A A A
Prindi

Põllumajandustootmise investeeringutoetus (meede 3.1) 2004

Toetust saab põllumajandustootja, kes sai eelmisel majandusaastal vähemalt 50% oma tuludest (realiseerimise netokäibest) enda toodetud põllumajandussaaduste või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud toodangu müügist.

Põllumajandustootmise mitmekesistamise korral saab toetust taotleda ka ettevõtja, kes on eelmisel majandusaastal saanud vähemalt 30% oma tulust põllumajandustootmisest ja vähemalt 50% oma tulust maapiirkonnas toimunud ettevõtlusest: turismist, käsitööndusest või jaekaubandusest, parandustöökodade, masinaühistute või teenindussalongidega seotud teenuste osutamisest.
Toetatakse:
· piimatootmiseks vajalike masinate ja -seadmete ostmist;
· veise-, sea- ja lambalautade ning loomakasvatusrajatiste ehitamist ja rekonstrueerimist;
· tõuraamatusse kantud tõuveiste, -lammaste ja -sigade esmaostmist tõuaretuse eesmärgil, et tõsta karja geneetilist kvaliteeti;
· taimekaitse-, sõnnikulaotuse ja seemnekasvatustehnoloogia ostmist ja rekonstrueerimist;
· taimekasvatusmasinate ja -seadmete ostmist ning põllumajandussaaduste kuivatite, hoidlate, kasvuhoonete ja kasvuhoones kasutatava tehnika ostmist, ehitamist ja rekonstrueerimist;
· põllumajandustootmise mitmekesistamist – viljapuuaedade, marjaistandike ning ilupuude ja -põõsaste istandike rajamiseks ja laiendamiseks paljundusmaterjali ostmist, istandike hooldamiseks ja energiavõsa kasvatamiseks vajalike masinate ja seadmete ning piirdeaedade ja konstruktsioonide ostmist, samuti seenekasvatus- ning mesindusobjektide ostmist;
· elektrisüsteemi, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi, juurdepääsuteede ning reovete puhastussüsteemi ehitamist ja rekonstrueerimist ning elektri-, veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumist.

Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest (ebasoodsamates piirkondades kuni 60%). Kui investeeringu teeb noor, kuni 40 aastane ettevõtja, siis on toetuse ülemmäär 55% (ebasoodsatel aladel 65%). Taimekasvatuse investeeringute korral on toetuse määrad 10% madalamad. 

Kehtestatud on maksimaalne toetuse suurus ja toetatava investeeringu maksumus iga alameetme ehk tegevuse kohta. Maksimaalne aastane toetus ühele ettevõtjale on ligi 4,7 mln krooni ja toetatav investeering 9,4 mln krooni. Toetatava investeeringu maksumus ei tohi ületada taotluse esitamisele eelneva majandusaasta neljakordset bilansimahtu.

Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas taotlejate jaoks koostatud juhendis "Abiks taotlejale".

Taotluse läbivaatamine võib võtta kuni 50 tööpäeva, seejärel saadetakse taotlejale otsus. Taotlejal on võimalik teha investeering täies ulatuses või osade kaupa ja toetus makstakse välja kolme kuu jooksul pärast investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamist PRIA-le.

Põllumajandustootmise investeeringutoetuste taotluste vastuvõtt toimus 2004. aastal ainult 26. aprillist kuni 10. maini.

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike