Lisatud: 22. jaanuar 2003

Viimati muudetud: 14. aprill 2009

A A A
Prindi

Põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetus 2002

Ühise majandustegevuse toetusega hüvitatakse osaliselt tulundusühistute, mille liikmeteks on põllumajandustootjad, kutselised kalurid või kalakasvatajad, asutamis- ja halduskulud. Asutamis- ja halduskulude loetelu, mille hüvitamiseks põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetust antakse, toetuse taotlemise ning taotluse menetlemise kord on kinnitatud valitsuse määrusega.

Ühise majandustegevuse toetust võib taotleda tulundusühistu kui vähemalt viis selle liiget on põllumajandustootjad, kutselised kalurid või kalakasvatajad. Samas peab tulundusühistu üks tegevusala olema põllumajandussaaduste või kala turustamine, töötlemine või neist valmistatud toodete müük või põllumajandussaaduste tootmiseks või kalakasvatuseks vajaliku põhi- ja käibevara müümine.

Hüvitatavad asutamiskulud on:

  •  äriplaani koostamise eest makstud teenustasu;
  •  põhikirja koostamise eest makstud teenustasu;
  •  turu-uuringute tegemise eest makstud teenustasu;
  •  tulundusühistu äriregistrisse kandmiseks tehtud toimingute eest makstud tasu.

Hüvitatavad halduskulud on:

  •  bürooruumide sisustuse ja infotehnoloogia (riist- ja tarkvara) ostmisel makstud soetusmaksumus;
  •  raamatupidamisteenuse eest makstud teenustasu;
  •  taotleja põhitegevusalaga seotud tulundusühistu liikmete koolituse eest makstud koolitustasu, v.a välislähetuste kulud;
  •  messidel ja näitustel osalemise eest makstud osavõtutasu.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2002. a määrusele nr 294 (RT I 2002, 77, 462) «Asutamis- ja halduskulude loetelu, mille hüvitamiseks põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetust antakse, ja nimetatud toetuse taotlemise ning taotluse menetlemise kord» muutmine toimub 2002. aastal taotluste vastuvõtt 1. septembrist kuni 15. oktoobrini

PRIA otsustab toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 30 tööpäeva jooksul pärast taotluste vastuvõtu lõpetamist. PRIA kannab toetusraha taotleja arveldusarvele seitsme tööpäeva jooksul.

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus