Lisatud: 30. detsember 2008

Viimati muudetud: 26. märts 2009

A A A
Prindi

Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2008

2008. aastal toetatakse põllumajandusmaa metsastamise toetuse raames

·       toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamist;

·       toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordset täiendamist hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

 

Taotluste vastuvõtt kestab PRIA piirkondlikes büroodes 14. märtsist kuni 31. märtsini 2008.a.

 

Metsakultuuri täiendamistoetuse saamise tingimused:

  • Täiendamistoetust saab juhul, kui on hukkunud vähemalt 25% metsapuutaimede arvust, mis esitati metsakultuuri rajamise toetuse taotlusel või mis tehti kindlaks rajamise toetuse taotlemise aasta kohapealses kontrollis;
  • Pärast metsakultuuri täiendamist peab põllul metsapuutaimede arv vastama metsakultuuri rajamise toetuse taotlusel näidatud metsapuutaimede arvule või kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud metsapuutaimede arvule.
  • pärast metsakultuuri täiendamist peab põld vastama kõikidele metsakultuuri rajamise toetuse tingimustele;

Metsakultuuri täiendamistoetuse taotleja peab esitama taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le:

  • Täiendamistoetuse taotluse vormi MT67B
  • Soetusdokumendid, mis peavad olema täiendamistoetuse taotlemise aasta kuupäevaga ning esitatud hiljemalt 10. juuniks

Metsakultuuri hooldustoetuse saamise tingimused:

  • Hooldust peab tegema üle kogu selle põllu pinna, millele on rajamistoetuse taotlemisel kohustus alanud. Kui põllul on taimed hukkunud või kui põld on looduslikult metsastunud, tuleb hooldust teha ka põllu sellel osal.
  • hoolduseks loetakse rohimist, niitmist, mult¨imist, mulla kobestamist, põllu ümber aia ehitamist, kaitsevahendi ning taimekrae paigutamist ümber taime tüve;
  • hooldust tuleb teha vähemalt 0,3 m raadiuses ümber metsapuutaime, vajadusel tuleb selle nõude täitmiseks harvendada looduslikult kasvanud metsapuutaimi;
  • hooldus peab olema tehtud vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit ja visuaalselt tuvastatav 1. novembrini.

Metsakultuuri hooldustoetuse taotleja peab esitama taotluste vastuvõtuperioodil PRIA-le:

  • Hooldustoetuse taotluse vormi MT67A

Täiendamistoetuse määramise otsus tehakse 15. augustiks 2008.a., hooldustoetuse määramise otsus 2. jaanuariks 2009.a.

 

Metsakultuuri täiendamistoetuse määr on 2003 kr/ha ja hooldustoetuse määr 1205 kr/ha. Täiendamistoetus makstakse taotleja arveldusarvele hiljemalt 10. oktoobriks 2008.a., hooldustoetus hiljemalt 2. veebruariks 2009.a.

 

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner